pldaenfrdeuk

 poniedziałek 27 maja 2019r.   imieniny: Izydor, Juliusz, Magdalena

Reklama

A A A
0 1 1 1 1 1
barlinek

Barlinek Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniach od 04 do 09 czerwca br. na terenie zakładu przy ulicy Przemysłowej 1, przeprowadzony zostanie rozruch biomasowego kotła parowego wraz elektrofiltrem połączony z tzw. „przedmuchiwaniem”.

Operacja przedmuchiwania kotła wiązać się będzie z podwyższonym poziomem hałasu w postaci krótkotrwałych wystrzałów i wyrzutem znacznych ilości pary wodnej, (kilkukrotnie w wymienionym terminie, w godzinach od 8:00 do 18:00).

Planowany rozruch technologiczny i tzw ruch regulacyjny kotła prowadzony będzie do końca czerwca br.

Z początkiem 2017 roku Zarząd Barlinka inwestycje Sp.z o.o. w Barlinku podjął decyzję o modernizacji systemu energetycznego w Barlinku przez budowę wysokosprawnego układu kogeneracji na biomasę.

Celem projektu jest lepsze zagospodarowanie paliwa biomasowego powstającego z odpadów procesu produkcyjnego, nie jedynie do produkcji ciepła, ale również do produkcji energii elektrycznej, która w przeważającym zakresie zostanie wykorzystana na własne potrzeby.

Korzyści z realizacji projektu mają wymiar lokalny i ogólnokrajowy, i tak:

  • montaż bardzo nowoczesnego, wyposażonego w specjalistyczne filtry układu wyprowadzania spalin z wszystkich jednostek kotłowych zakładu
  • w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na dostawy energii elektrycznej z krajowego systemu elektroenergetycznego, zakład, na granicy bilansowej będzie charakteryzował się zdecydowanie niższą emisją CO2 do atmosfery, co powoduje, że projekt bardzo dobrze wpisuje się w politykę sektorową Polski i Unii Europejskiej (UE) dotyczącą zmniejszenia emisji C02 o 20% do 2020 roku
  • ponadto produkcja energii elektrycznej w lokalnym źródle umożliwi zmniejszenie energochłonności krajowego systemu elektroenergetycznego w wyniku obniżenia strat przesyłu i transformacji energii, która do tej pory produkowana w elektrowniach zawodowych musiała być dostarczana do zakładu siecią elektroenergetyczną, co z kolei powoduje, że projekt realizuje strategię niskoemisyjną Polski i UE dotyczą zmniejszenia energochłonności systemu elektroenergetycznego do roku 2030
  • projekt poprawi również warunki pracy załogi na głównych halach produkcyjnych, przez możliwość przetwarzania letnich nadwyżek energii cieplnej na chłód i schładzanie powietrza w centralach wentylacyjnych

 

barlinek

 [Artykuł sponsorowany]

 

Super
Haha
Wow
Smutny
Zły