pldaenfrdeuk


 środa 21 sierpnia 2019r.   imieniny: Adolf, Adolfina, Emilian

Reklama

A A A
0 1 1 1 1 1

Od nowej kadencji sesje barlineckiej Rady Miejskiej i myśliborskiej Rady Powiatu można oglądać na żywo. Od najbliższej sesji RM Barlinka (odbędzie się ona 31 stycznia br.) będzie można także na bieżąco śledzić wyniki głosowań. Będą one dostępne przez stronę internetową.

Zmienił się także dostęp do terminów posiedzeń komisji RM i projektów uchwał. W tym celu należy wejść na stronę gminy Barlinek i odnaleźć zakładkę SYSTEM RADA MIEJSKA DLA MIESZKAŃCÓW. Po kliknięciu wchodzimy w zakładkę SYSTEM RADA dla MIESZKAŃCÓW - GMINA BARLINEK. Na tej stronie znajdziemy wszystkie potrzebne i interesujące nas rzeczy dotyczące sesji, uchwał i głosowań.

 

REKLAMA

Podobną stronę ma starostwo powiatowe w Myśliborzu. Aby z niej skorzystać, należy "wejść" w BIP i odnaleźć po lewej stronie SYSTEM RADA. Dzięki temu także można śledzić na bieżąco sesję, głosowania, zapoznać się z interpelacjami radnych. Protokołami z sesji i z komisji stałych rady. 

js

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

że dnia 31 stycznia 2019 r. o godz. 12:00

w sali Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

odbędzie się V SESJA RADY MIEJSKIEJ.

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Informacja o oddziaływaniu pól elektromagnetycznych emitowanych przez urządzenia telefonii komórkowej na terenie Miasta i Gminy Barlinek.
6. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
11. Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Barlinek udziału 3/8 części w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 255 w obr. 1 Barlinka.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
13. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
14. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
15. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie sesji.

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

Dodaj komentarz

Wpisy wulgarne, zawierające kłótnie (tzw. trolling), obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Nie publikujemy komentarzy z błędami ortograficznymi. Prosimy zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież