pldaenfrdeuk

 środa 8 lipca 2020r.   imieniny: Adrian, Adrianna, Chwalimir

Reklama

A A A
2 1 1 1 1 1 Ocena 2.00 (4)

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 17.05.2018 r., znak: SZ.RET.070.4.51.2018.NJ zawiadamia o taryfach za wodę i ścieki obowiązujących od dnia 11.06.2019 r. do 10.06.2020 r.

Ceny zostały opracowane zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (tj. z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 27 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 472).

barlinek

Informujemy, że z treścią decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 17.05.2018 r., znak: SZ.RET.070.4.51.2018.NJ w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków można się zapoznać na naszej stronie internetowej www.pwkplonia.pl 

Zarząd Przedsiębiorstwa
Wodociągowo-Kanalizacyjnego „PŁONIA” Sp. z o.o.

[Artykuł sponsorowany]