pldaenfrdeuk

 

 


 czwartek 15 kwietnia 2021r.   imieniny: Bazyli, Wacław, Wiktoryn

Reklama

Auto Serwis Barlinek

Kasacja pojazdów Barlinek

Gomex Krzysztof Goryński

A A A
2.3333333333333 1 1 1 1 1 Ocena 2.33 (3)
ODPADÓW NIE MA A PŁACIĆ TRZEBA

W ostatnim czasie odebraliśmy kilka telefonów od osób prowadzących działalność na terenie miasta, którzy ze względu na pandemię wytwarzają dużo mniej odpadów, niż przed pandemią. Bardzo często zakład lub sklep musiał być zamknięty.

 

REKLAMA

 

Znacznie zmniejszyła się liczba klientów. Mimo tego za odpady płacą, jakby żadnych ograniczeń nie było. Muszą mieć cztery worki na śmieci, po które dwa razy w miesiącu przyjeżdża samochód z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W związku z tym zadaliśmy kilka pytań, skierowanych do barlineckiego Urzędu Miejskiego. Oto odpowiedzi, jakie na nie otrzymaliśmy.

 

Nawet najmniejsza firma (jednoosobowa) musi mieć cztery worki na różnego rodzaju frakcje. Wywożone są dwa razy w miesiącu. Dlaczego nie można zwiększyć czasu pomiędzy ich odbiorem?

Można podjąć starania o zwiększenie okresu czasu pomiędzy dniami odbioru odpadów. Częstotliwość odbioru odpadów została określona w § 29 ust. 1. Uchwały nr XXIV/163/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek cyt.: „Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na co najmniej raz na dwa tygodnie.”. Przed uchwaleniem regulamin podlega zaopiniowaniu przez powiatowego inspektora sanitarnego. Zmiana częstotliwości odbioru opadów wymagałaby zmiany ww. uchwały oraz uzyskania pozytywnej opinii ww. organu.

 

Dlaczego z poszczególnymi przedsiębiorcami nie można podpisać indywidualnych umów na odbiór odpadów?

Przedsiębiorca może podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów. Zgodnie z art. 6c ust. 1 i 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy może natomiast, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Rada Gminy podjęła odpowiednią uchwałę i włączyła nieruchomości niezamieszkałe do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, (…), do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. Właściciel nieruchomości, który złoży oświadczenie o wystąpieniu z systemu, powinien zwrócić się do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, o zawarcie umowy na odbiór odpadów. Ponadto podmiot, który wyszedł z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinien nadal spełniać wszystkie wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

 

Zdarza się, że firma prowadzona jest w tym samym budynku (domku jednorodzinnym), w którym przedsiębiorąca zamieszkuje. Po co przykładowo worki na odpady BIO w jednym i drugim miejscu?

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie przewiduje możliwości złożenia jednej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości „mieszanej”. W przeciwieństwie do właściciela nieruchomości niezamieszkałej (patrz pkt. 2) właściciel nieruchomości „mieszanej” prowadzący działalność gospodarczą nie może złożyć oświadczenia o wyjściu z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zawrzeć jednej umowy dla całej nieruchomości.

 

Co dwa tygodnie samochód jedzie po worki, których nie ma, ale tak ma zapisane w harmonogramie. Jak to się ma do kosztów z tym związanych?

Samochód dociera zarówno do nieruchomości, które nie wyprodukowały odpadów jak i do tych, gdzie odpady powstały. Zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów ograniczy koszty, nie wpłynie jednak na ich wysokość proporcjonalnie do zmiany częstotliwości. Czyli nie będzie np. dwa razy taniej.

 

Czy w dobie obecnie panującej pandemii, w wielu małych firmach zmniejszyły się ilości odpadów. Czy nie powinien być to przyczynek do przyjrzenia się ich ilości i zweryfikowania wspominanej już częstotliwości ich wywożenia?

Weryfikacja ilości odpadów nastąpi po sporządzeniu rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. po 31.03.2021 r. Zgodnie z art. 11k ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może, w drodze zarządzenia, zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wojewoda może także, na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zmienić częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w uchwałach rady gminy wydanych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

 

Czy drobni przedsiębiorcy mogą sami wywozić odpady typu BIO, szkło czy papier bez pośrednictwa PGK?

Odbiór odpadów może prowadzić wyłącznie firma wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Z kolei PSZOK świadczy usługi zakresie bezpłatnego przyjmowania odpadów wyłącznie na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

Jacek Słomka 

 

Pin It

Komentarze

+2

Guest

Cytuję Guest:
To jest faktycznie problem, brak śmieci. Mnie natomiast irytują śmieci wyrzucone w lesie pod płotem młodnika.

Tak śmieci wyrzucone w lesie są problemen ale nam każą płacić za wywóz śmieci których nie wytwarzamy????
+6

Guest

haha jak słyszę stwierdzenie typu ,,Można podjąć starania" to ręce opadają! Czyli co ? można ale się nie chce czy jak ?:) Przyjdzie czas rozliczeń i jestem przekonany że 80-90 % składu się nie zmieni. A co do śmieci to jak widać wszystko można zrobić i sensownie rozwiązać. Zacznijcie myśleć, analizować i wyciągać wnioski SAMI! Nie słuchajcie tych obiecanek przed wyborami! Krótkowzroczność wyborców jest przerażająca. Jestem bardzo niezadowolony z tego jak pracuje rada i burmistrz
+7

Guest

Katastrofa!! co to za odpowiedzi? ewidentnie widać, że nic z tym zrobić nie można bo wszystko jest planowane od "góry". Ale jedno Wam powiem, dzisiaj każą nam płacić za śmieci, których nie produkujemy a jutro znajdą kolejna opłatę za, którą będziemy zmuszeni płacić .... i aż nas wykończą tymi opłatami
+3

Guest

Cytuję Guest:
CIĄG DALSZY..... W UBIEGŁYM ROKU PODJĘŁAM DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WYWOZEM ODPADÓW Z NIERUCHMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ -NIESTETY PANDEMIA POKRZYŻOWAŁA MOJE MOŻLIWOŚCI.
ZOSTAŁA ZMIENIONA DATA POSIEDZENIA KOMISJI OPINIUJACEJ PROJEKT UCHWAŁY, A NA SAMO POSIEDZENIE RADY NAWET NIE BYLO SENSU IŚĆ BO POWIEDZIANO MI ŻE PAN MACIEJEWSKI I TAK NIE UDZIELI MI GŁOSU.
ALE CZY MOZNA SIĘ DZIWIĆ ,ŻE PAN MACIEJEWSKI -PRZEWODNICZĄCY RADY BĘDZIE DZIAŁAŁ NA SZKODĘ PANA MACIEJEWSKIEGO KIEROWNIKA MPG.????TO CO DZIEJE SIĘ W BARLINKU, ŻE TA SAMA OSOBA JEST DECYZYJNA W SPRAWACH RADY I ZARAZEM JEST KIEROWNIKIEM MPG-TO EWENEMENT I TRZEBA SIĘ ZASTANOWIĆ CZY ZGODNY Z PRAWEM?? /MOŻE NIEZALEŻNI PRAWNICY ZABRALIBY W TEJ SPRAWIE GŁOS. KIEDY TAK WALCZYŁAM W GMINIE O ILOŚĆ FRAKCJI I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU TO USŁYSZAŁM ŻE PRZECIEŻ GMINIE MUSI SIĘ ZBILANSOWAĆ WYWÓZ ŚMIECI, SZKODA TYLKO ŻE NAS PRZEDSIĘBIORCÓW NIKT NIE PYTA CZY NAM SIĘ BILANSUJĄ OPŁATY ZA TEN WIRTUALNY WYWÓZ???MY PRZEDSIĘBIORCY CHCEMY PŁACIC ZA WYWÓZ ŚMIECI Z NASZYCH NIERUCHOMOŚCI-ALE ZA STAN FAKTYCZNY A NIE WYMYŚLONY PRZEZ PANA MACIEJEWSKIEGO, PANA BURMISTRZA I DUŻĄ CZĘŚĆ RADNYCH.

Bez sensu jest zapłata za wywózkę próżnych workiów. Można pojechać do lasu wypełnić je śmieciami udokumentować filmikiem a Gmina chyba chętnie zwróci kasę za poniesione koszty.
+5

Guest

CIĄG DALSZY..... W UBIEGŁYM ROKU PODJĘŁAM DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WYWOZEM ODPADÓW Z NIERUCHMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ -NIESTETY PANDEMIA POKRZYŻOWAŁA MOJE MOŻLIWOŚCI.
ZOSTAŁA ZMIENIONA DATA POSIEDZENIA KOMISJI OPINIUJACEJ PROJEKT UCHWAŁY, A NA SAMO POSIEDZENIE RADY NAWET NIE BYLO SENSU IŚĆ BO POWIEDZIANO MI ŻE PAN MACIEJEWSKI I TAK NIE UDZIELI MI GŁOSU.
ALE CZY MOZNA SIĘ DZIWIĆ ,ŻE PAN MACIEJEWSKI -PRZEWODNICZĄCY RADY BĘDZIE DZIAŁAŁ NA SZKODĘ PANA MACIEJEWSKIEGO KIEROWNIKA MPG.????TO CO DZIEJE SIĘ W BARLINKU, ŻE TA SAMA OSOBA JEST DECYZYJNA W SPRAWACH RADY I ZARAZEM JEST KIEROWNIKIEM MPG-TO EWENEMENT I TRZEBA SIĘ ZASTANOWIĆ CZY ZGODNY Z PRAWEM?? /MOŻE NIEZALEŻNI PRAWNICY ZABRALIBY W TEJ SPRAWIE GŁOS. KIEDY TAK WALCZYŁAM W GMINIE O ILOŚĆ FRAKCJI I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU TO USŁYSZAŁM ŻE PRZECIEŻ GMINIE MUSI SIĘ ZBILANSOWAĆ WYWÓZ ŚMIECI, SZKODA TYLKO ŻE NAS PRZEDSIĘBIORCÓW NIKT NIE PYTA CZY NAM SIĘ BILANSUJĄ OPŁATY ZA TEN WIRTUALNY WYWÓZ???MY PRZEDSIĘBIORCY CHCEMY PŁACIC ZA WYWÓZ ŚMIECI Z NASZYCH NIERUCHOMOŚCI-ALE ZA STAN FAKTYCZNY A NIE WYMYŚLONY PRZEZ PANA MACIEJEWSKIEGO, PANA BURMISTRZA I DUŻĄ CZĘŚĆ RADNYCH.
+5

Guest

BARDZO DZIĘKUJĘ PANU REDAKTOROWI SŁOMCE ZA PORUSZENIE TEGO ŚMIECIOWEGO TEMATU.
TYLU KŁAMSTW ZE STRONY URZĘDU I PANA BURMISTRZA DAWNO NIE SŁYSZAŁAM. FAKTYCZNIE USTAWA TZW. ŚMIECIOWEA DAJE WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI DOTYCZACE WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH- O KTORYCH W ODPOWIEDZI PISZE PAN BURMISTRZ. TYLE TYLKO ŻE PAN BURMISTRZ NIE NAPISAŁ ,ŻE OSTATECZNE DECYZJE NALEŻA DO RADY . I TA RADA W BARLINKU PODJĘŁA WŁAŚNIE WSZYSTKIE UCHWAŁY NA NIEKORZYŚĆ NAS PRZEDSIĘBIORCÓW. PO PIERWSZE PODJĘŁAM STARANIA DOTYCZĄCE CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU ODPADÓW I USŁYSZAŁAM, ŻE RADA PODJĘŁA DECYZJĘ IŻ MA TO BYĆ CO DWA TYGODNIE- NIE MA ZNACZENIA, ŻE PRZY MOJEJ DZIAŁALNOŚCI TYCH ODPADÓW NIE MA, MAM PŁACIĆ ZA WYWÓZ 2X W MIESIĄCU WIRTUALNYCH ŚMIECI. USTAWA DAJE MOŻLIWOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY PODPISANIA INDYWIDUALNEJ UMOWY Z MPG NA WYWÓZ ŚMIECI. PRZERABIAŁAM TO. NAJPIERW ROZMAWIAŁAM Z PANEM MACIEJEWSKIM A PÓŹNIEJ ZWRÓCIŁAM SIĘ DO PANA PREZESA BLEZIENIA -MOGĘ UDOSTEPNIĆ DOKUMENTY W KTÓRYCH ZWRACAM SIĘ DO PANA PREZESA BLEZIENIA O ZGODĘ NA PODPISANIE TAKIEJ UMOWY. ODPOWIEDŹ ,,NIE BO NIE,,.ALE CZY MOZNA SIĘ DZIWIĆ , ŻE PAN MACIEJEWSKI I PAN BLEZIEŃ ODMÓWILI. PRZECIEŻ TERAZ PŁACIMY ZA WIRTYALNY WYWÓZ A PO PODPISANIU UMOWY PŁATNOŚĆ BYŁABY ZA FAKTYCZNĄ ILOŚĆ ŚMIECI.W PUNKCIE 5 PAN BURMISTRZ ODPOWIADA ŻE NA WNIOSEK BURMISTRZA WOJEWODA MOŻE ZMIENIĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW -CZY PAN BURMISTRZ PODJĄŁ JAKIEŚ DZIAŁANIA W TYM KIERUNKU?

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, hejt, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Prosimy zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - napisz do nas . lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.