pldaenfrdeuk


 sobota 18 stycznia 2020r.   imieniny: Krystyna, Małgorzata, Piotr

Reklama

A A A

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku zawiadamia, że w dniach 10.12.-11.12.2019r. odczytywane będą wodomierzy według załączonego harmonogramu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku informuje, że w wyniku przetargu na wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z modułem /nadajnikiem radiowym w ilości 2015 szt. będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku wybrano najkorzystniejszą ofertę (pdf).

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku zawiadamia, że w dniach 18.11.-20.11.2019r. odczytywane będą wodomierzy według załączonego harmonogramu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku informuje że posiada do odsprzedania (pdf): silnik, włazy, płytki chodnikowe, trylinka.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody (pdf).

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku zawiadamia, że w dniach 14.10.-15.10.2019r. odczytywane będą wodomierzy według załączonego harmonogramu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Barlinku informuje, że dnia 01.09.2019r. firma PROGRES Adam Piotrowski będzie wykonywać, za odpłatnością, usługi sprzątania klatek schodowych w zasobach naszej spółdzielni. Wykaz klatek schodowych objętych sprzątaniem (pdf).