pldaenfrdeuk

 

 


 poniedziałek 14 czerwca 2021r.   imieniny: Bazylid, Eliza, Justyna

Reklama

Auto Serwis Barlinek

Gomex Krzysztof Goryński

Kasacja pojazdów Barlinek

Terapia Tlenowa - Hiperbaria Barlinek

Szukaj ogłoszenia

A A A

Przetarg - ul. Sportowa dz. 724/1

Kontakt 957465584
957465580
Dodane 2021-06-11 10:36:26
Modyfikowane: 2021-06-14 16:25:38

Opis

BURMISTRZ BARLINKA

ogłasza 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Sportowej

 

Informacje o przedmiocie zbycia w drodze przetargu:

1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek ul. Sportowa.

2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI – działka nr 724/1 w obr. 2 Barlinka.

3. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 0,1099 ha.

4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ - KW NR SZ1M/00050236/5 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych  przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.

5. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI - działka gruntu nr 724/1 w obr. 2 Barlinka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki została wydana przez Burmistrza Barlinka decyzja o warunkach zabudowy nr 37/17 z 31 maja 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej w Barlinku.

6. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 150.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.)

7. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU – przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2021 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, biuro nr 12.

8. WYSOKOŚĆ WADIUM – 10% ceny wywoławczej (tj. 15.000,00 zł).                                                    

9. FORMA WNIESIENIA WADIUM – w pieniądzu. 

10. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM:

1. do dnia 9 lipca 2021 r. do godziny 13:00 w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy
Niepodległości 20,

2. do dnia 9 lipca 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku nr 18 8355 0009 0000 0387 2000 0013 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku). Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Barlinku. Tytuł przelewu „ Przetarg na działkę nr 724/1 obr. 2 Barlinek przy ul. Sportowej”.   

11. PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O PRZETARGU ZOSTAŁA UMIESZCZONA:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku, link do ogłoszenia: BIP Barlinek • obrót nieruchomościami gminnymi

2. na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 8896
Wyświetlony: 385
Wygasa: 2021-07-11 10:36:26
W kategoriach: Sprzedam