pldaenfrdeuk


 piątek 13 grudnia 2019r.   imieniny: Łucja, Otylia, Włodzisława

Reklama

A A A

Przez  Rychnów prowadzi niemal prosta asfaltowa droga. Tędy, szczególnie w weekendy, mkną w swoich autach spragnieni wypoczynku mieszkańcy Barlinka. Jadą nad pobliskie jeziora. W centrum wsi, naprzeciwko boiska, jest świetlica. Dzisiaj, jest środa - 7 sierpnia, przed wejściem stoi spora grupa ludzi. Czekają. Zaraz, bo to prawie osiemnasta, ma przyjechać poseł ze Szczecina. Od strony Barlinka podjeżdża ciemne auto. Jest. Przyjechał.

Silnie zbudowany, uśmiechnięty, wita się ze zgromadzonymi. Artur Szałabawka poseł ziemi szczecińskiej wraz z niemal setką zgromadzonych mieszkańców spotykał się w sprawie ogródków działkowych.

W wypełnionej do ostatniego miejsca sali, obok posła Szałabawki, są: sołtys Romuald Romaniuk i Ewa Stolarska miejscowa społeczna liderka.

Poseł pierwszy zabrał głos. Podziękował za zaproszenie i zaufanie. Przypomniał, że nie raz spotkał się z podobną sytuacją, gdzie niezrozumienie i może nawet niekompetencja były przyczyną istniejących problemów. Tak było w Strumianach, gdzie lokalna ferma zwierząt futerkowych generowała uciążliwy dla mieszkańców problem much. Dzięki jego interwencji (posła  Artura Szałabawki) szybko i skutecznie rozwiązano tę kwestię.

Dzisiaj jestem w Rychnowie i chciałbym osobiście dowiedzieć się u źródła, od mieszkańców, co stanowi sedno problemu - powiedział poseł Szałabawka.

W imieniu mieszkańców głos zabrała pani Jadwiga Szamszon. Pokrótce przedstawiła najważniejsze kwestie. Dzierżawione działki (ogródki działkowe), mimo wieloletnich starań ich użytkowników, wciąż nie można przekształcić i uzyskać aktów własności. Władze  powiatowe są głuche na potrzeby i oczekiwania mieszkańców Rychnowa.

Następne głos zabrał sołtys Romuald Romaniuk. Wskazał na konieczność przebudowy głównej drogi w Rychnowie. Jak powiedział:

Droga w Rychnowie wymaga przebudowy, ponieważ obecnie jest zagrożeniem dla mieszkańców. W weekendy prosty, prawie kilometrowy odcinek głównej drogi, przebiegającej przez środek Rychnowa, stanowi dla okolicznej zmotoryzowanej młodzieży swoisty tor wyścigowy. Dlatego mieszkańcy chcą przebudować tę drogę tak, żeby była nowoczesna i bezpieczna, co ma zagwarantować wykonanie dodatkowych spowalniaczy (szykan) na początku i końcu drogi w Rychnowie. Problemem jest finansowanie tej inwestycji.

Poseł Szałabawka wsłuchiwał się w wypowiedzi mieszkańców. Na koniec, ponownie podziękował za przyjęcie z jakim spotkał się tutaj w Rychnowie i wskazał na możliwą, z jego strony, formę pomocy.

Po pierwsze, jako doświadczony samorządowiec (przez kilka kadencji był radnym szczecińskim) zdaje sobie sprawę, że biurokratyczne procedury to zasadniczy problem powodujący przewlekłość  w działaniach sięgającą czasem kilkunastu lat. Złożoność i nieprecyzyjność kompetencyjna między różnymi szczeblami samorządu sprzyja bezwładowi decyzyjnemu.

Po drugie, przyjrzy się bardzo wnikliwie obu podniesionym na spotkaniu problemom i już teraz, deklaruje, że przedstawi informacje co do możliwości przyśpieszenia procesu zmian pozostałych działek, ponieważ pierwsze 25 ogródków już niebawem zostanie przekształconych a ich użytkownicy zostaną pełnoprawnymi właścicielami.

Co do przebudowy drogi w Rychnowie, poseł Szałabawka wskazał na program inwestycyjny dedykowany dla gmin i powiatów z którego można skorzystać. Jest to projekt Urzędu Wojewódzkiego „Poprawa bezpieczeństwa na drogach”.

 

barlinek

 

Poseł Artur Szałabawka zapewnił, że środki jakie rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył na ten cel to ponad 100 mld złotych, a on sam jest osobiście zaangażowany w poprawę infrastruktury drogowej Pomorza Zachodniego. Poparł to przykładami. Poseł wskazał na drogi S3, S6, budowę tunelu w Świnoujściu, obwodnicę zachodnią Szczecina i obwodnicę Gryfina. To tylko niektóre z inwestycji, w których realizację jest osobiście zaangażowany.

Spotkanie zakończyło się po prawie dwóch godzinach. Na zakończenie poseł Szałabawka wręczył zebranym „sprawozdanie poselskie”, które stanowi podsumowanie jego prac jako posła w kończącej się właśnie kadencji Sejmu.

Należy podkreślić, że Artur Szałabawka, jako pierwszy poseł z naszego województwa zdaje sprawozdanie przed swoimi wyborcami. Jak sami mówi: „Sprawozdawczy Głos poselski Artura Szałabawki, to z jego strony,  wyraz  szacunku dla wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy głosując prawie cztery lata temu, wybrali swoich przedstawicieli do Sejmu”. Dlatego, przed przyjazdem do Rychnowa, odwiedził  także Barlinek. W tym pięknym mieście, perle tego regionu, osobiście przekazywał sprawozdanie mieszkańcom. Zdaniem posła Artura  Szałabawki taka forma relacji  z wyborcami jest konieczna i zapowiada, że będzie ją kontynuował w przyszłości.

M.B.

 

[Artykuł sponsorowany]