pldaenfrdeuk

 

 


 niedziela 19 września 2021r.   imieniny: Alfons, Konstancja, Teodor
A A A
3.6666666666667 1 1 1 1 1 Ocena 3.67 (3)
ZAWIADOMIENIE O TARYFACH ZA WODĘ I ŚCIEKI

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 23.08.2021 r., znak: SZ.RZT.070.133..2021.RaN zawiadamia o taryfach za wodę i ścieki obowiązujących od dnia 07.09.2021 r. do 06.09.2022 r. 

Ceny zostały opracowane zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 27 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 472).

 

 

Informujemy, że z treścią decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 23.08.2021 r., znak: SZ.RZT.070.133..2021.RaN w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków można się zapoznać na naszej stronie internetowej www.pwkplonia.pl  

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „PŁONIA” Sp. z o.o.

 

 

Pin It