Serwis informacyjny mieszkańców Barlinka i okolic

 

Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

 

SEWD Centrum Drewna

 

Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

 SEWD Centrum Drewna


 piątek 24 maja 2024r.   imieniny: Estera,Joanna, Maria, Zuzanna

Reklama

Sodaspeed

A A A
1.5 1 1 1 1 1 Ocena 1.50 (8)
ZAWIADOMIENIE O TARYFACH ZA WODĘ I ŚCIEKI

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 26.04.2023 r., znak: SZ.RZT.70.116.2022.AB zawiadamia o taryfach za wodę i ścieki obowiązujących od dnia 16.05.2024 r. do 15.05.2025 r. 

Ceny zostały opracowane zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 27 lutego 2018 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1074).

Informujemy, że z treścią decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 26.04.2023 r., znak: SZ.RZT.70.116.2022.AB w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków można się zapoznać na naszej stronie internetowej pwkplonia.pl

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „PŁONIA” Sp. z o.o. - nadesłane