Serwis informacyjny mieszkańców Barlinka i okolic

 

BORNE FURNITURE Sp. z o.o.

 BORNE FURNITURE Sp. z o.o.


 niedziela 3 marca 2024r.   imieniny: Hieronim, Maryna, Wierzchosława

Reklama

Gomex Krzysztof Goryński

A A A
0 1 1 1 1 1
Image
Burmistrz Barlinka przypomina...
Szanowni Mieszkańcy Gminy Barlinek, kres zimowy to nie tylko czas rekreacji, sportów zimowych i innych jej atrakcji. To również czas zagrożeń związanych ze śliskością na jezdniach i chodnikach. Skutki zimy - śnieg, lód, błoto i inne zanieczyszczenia oraz nawisy śnieżne i sople na dachach budynków stwarzają zagrożenie i utrudniają nam poruszanie się po ulicach. A przede wszystkim są przyczyną wypadków samochodowych oraz wypadków pieszych na chodnikach, powodujących różnego rodzaju urazy.

REGULACJE PRAWNE

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 4 i 6 Rozdziału II Uchwały  nr L/366/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek, obowiązek usuwania skutków zimy nałożony został na właścicieli nieruchomości, przy których położony jest chodnik.
W związku z tym skutki zimy usuwają:
1) z jezdni ulic – zarządcy dróg,
2) z chodników – właściciele nieruchomości, przy których chodniki są usytuowane. Przez właścicieli należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, wykonawców robót budowlanych, a także inne podmioty władające nieruchomościami.
Na terenie parków i skwerów ścieżki są utrzymywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku, mieszczące się przy ul. Szpitalnej 4,
3) nawisy śnieżne i sople lodowe z dachów budynków zobowiązani są usuwać właściciele, zarządcy lub władający budynkami.

REKLAMA

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ I NADZÓR NAD ICH  REALIZACJĄ

W celu sprawnego przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy podejmowane są różnego rodzaju czynności kontrolne i koordynacyjne ze strony PGK Spółka z o.o., Urzędu Miejskiego i Policji, polegające m.in. na przyjmowaniu Państwa zgłoszeń w sprawie niewłaściwego stanu jezdni i chodników:
1) PGK Spółka z o.o. w Barlinku, tel. 95 7462 311 – wykonuje czynności w zakresie utrzymania jezdni ulic gminnych w obrębie miasta i chodników przy posesjach komunalnych i prywatnych ( po zawarciu stosownej umowy) oraz ścieżek parkowych i cmentarnych. Nadzór nad realizacją tych zadań sprawuje Urząd Miejski w Barlinku, tel. 95 7465 564;
2) Policja w Barlinku, tel. 95 7461 750 – podejmuje działania w przypadku wystąpienia wypadków drogowych oraz nie wywiązywania się z obowiązku oczyszczania chodników ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń przez osoby za to odpowiedzialne,
3) inspektor Urzędu Miejskiego w Barlinku – Eugeniusz Dmytruszewski, tel. 609 784 606  -nadzoruje utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich miasta Gminy Barlinek. 1.  Utrzymanie dróg  gminnych: 
a) Żydowo – Wilcze,
b) Osina – Janowo,
c) Rówienko,
d) Równo – Laskówko,
e) Rówienko – Rutnica (do gr. Gminy Barlinek),
f) Ożar,
g) Dzikówko,
h) Mostkowo- Kornatka – Mostkowo – Podgórze,
i) Dzikowo – Pustać – Podgórze,
j) do m. Brunki (od dr. woj. nr 151),
k) do m. Okunie (od dr. woj. nr 151),
l) do m. Moczydło (od dr. woj. nr 156),
ł) Osina,
m) Słowicze (od  dr. woj. nr 151),
n) Więcław (od dr. powiatowej w kierunku  Karska),
o) do m. Nowa Dziedzina,
p) od dr. powiatowej do m. Stara Dziedzina oraz Jarząbki kol.,
r) od dr. woj. nr 156 do miejsc. Swadzim.
Koordynacja - Urząd Miejski Barlinek tel. (95) 74 65 562 kom. 609 784 606. 2.   Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Barlinek.
1) Dziedzice – Strąpie – Dzikowo,
2) Mostkowo – Dziedzice,
3) Jaromierki – Barlinek (w tym ul. Szosowa),
4) Równo – Lutówko – Osina,
5) Strąpie – Barlinek (w tym ul. Okrętowa),
6) Barlinek – Żydowo (w tym ul. Św. Bonifacego),
7) Dzikowo – Rychnów,
8) Barlinek – Rychnów – Nowogródek Pom.,
9) Od dr woj. nr 151 do m. Karsko,
10) Od dr woj. nr 151 do m. Płonno; Płonno – Krzynka; Płonno – Sarnik; Płonno – Niesporowice,
11) Dziedzice – Jarząbki – Żelice,
12) Jaromierki – Jesionowo (droga brukowa przez m. Ożar),
13) Krzynka – Moczydło (przez m. Okno),  
14) Żydowo – Niepołcko – Laskówko,
Koordynacją zajmuje się Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Dróg ul. Ks. Michała Sopoćki 2, 74-300 Myślibórz, Tel. (95) 747 20 21 komórkowy: 606 684 466. 3. Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta i gminy Barlinek.
a) Droga nr 151 Łubianka – Moczkowo - Barlinek – Pełczyce (obejmuje również ulice: Gorzowska; Niepodległości; Pełczycka);
b) Droga nr 156 Lipiany – Mostkowo - Barlinek – Krzynka do granicy województwa (obejmuje również ulice: Szosa do Lipian; 31-go Stycznia; Strzelecka, Plac Bankowy)
Koordynacją zajmuje się REJON DRÓG WOJEWODZKICH W PYRZYCACH  
Tel. (0-91) 570-38-39 74-200  Pyrzyce ul. Stargardzka 42.

OBOWIĄZKI

1. Właściciele domów, bloków mieszkalnych, a także działek niezabudowanych są zobowiązani do oczyszczania – usuwania śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż posesji oraz nawisów i sopli lodowych z dachu swoich budynków.
2. Osoby, podmioty, do których należy utrzymanie jezdni, chodników i usuwanie nawisów oraz sopli lodowych, są odpowiedzialne za skutki wypadków, jakie nastąpią w wyniku ich zaniedbań.

SANKCJE KARNE

Nie wywiązywanie się z obowiązku oczyszczania chodnika przez właściciela posesji, przy której chodnik jest położony, może spowodować ukaranie przez Policję mandatem karnym. Doznanie przez pieszych urazów w wyniku wypadku na niewłaściwie utrzymywanych chodnikach może spowodować skierowanie roszczeń finansowych do osób odpowiedzialnych za ich oczyszczanie.

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, hejt, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj? Napisz do nas redakcja@barlinek24.pl lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Prosimy nie podpisywać anonimowych komentarzy z imienia i nazwiska. Regulamin komentarzy.

Twój komentarz nie został opublikowany? Skorzystaj z fb i komentuj pod postem na naszym profilu B24.

Kod antyspamowy
Odśwież