pldaenfrdeuk

 środa 8 lipca 2020r.   imieniny: Adrian, Adrianna, Chwalimir

Reklama

A A A
4.2 1 1 1 1 1 Ocena 4.20 (5)

Konsekwencje ubiegłorocznej suszy. Od pewnego czasu coś złego dzieje się z naszymi sosnami, w różnych częściach naszego nadleśnictwa igły koron tych drzew przebarwiają się na niepokojący rdzawy kolor. Po wielu zgłoszeniach służby leśnej o tym zjawisku należało zacząć działać w celu ratowania drzewostanów sosnowych.

Nadleśnictwo Barlinek  w dniu 26.02.2019 r. wraz z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz przedstawicielami Zespołu Ochrony Lasów w Szczecinku przeprowadziło lustrację terenową w celu ustalenia przyczyn zjawiska oraz wypracowania metod jego zapobieganiu. Przeglądu sosen dokonano w leśnictwie Krzynka oraz Okno. Ustalono, że w leśnictwach tych występuje zjawisko częściowego lub całkowitego zamierania koron sosen. Główną przyczyną  zamierania koron sosen jest najprawdopodobniej grzyb Sphaeropsis sapinea. Wzrost aktywności tego grzyba spowodowany jest osłabieniem drzew wskutek długotrwałej suszy w 2018 roku.

REKLAMA

Niestety drzewa porażone przez tego grzyba będą musiały zostać wycięte, ponieważ osłabione stały by się doskonałą bazą żerową dla szkodników wtórnych co doprowadziłoby do rozprzestrzeniania się tych szkodników oraz patogena w sąsiadujących drzewostanach sosnowych.

Pracownicy Nadleśnictwa stale monitorują stan zdrowotny oraz sanitarny drzewostanów, w których odnotowano nasilone zjawisko zamierania koron, zwłaszcza pod kątem obecności szkodników wtórnych. Pojawiający się posusz zasiedlony przez szkodniki wtórne jest już usuwany, zgodnie ze sztuką leśną, by zapobiec rozprzestrzenianiu się tych owadów.

Opracował: Mirosław Czarnecki

Foto: Ewa Krygowska

barlinek
Porażenia przez grzyby.

barlinek
Szkodniki wtórne.

barlinek
Rude korony zamierających sosen.