niedziela 4 grudnia 2022r.   imieniny: Barbara, Biernat, Piotr

Reklama

MICHALSKI APARTMENTS

A A A
4.5 1 1 1 1 1 Ocena 4.50 (4)

W lipcu otwarto obejście Barlinka w ciągu DW 151, a już na terenie budowy kolejnej inwestycji, widać duże postępy. Chodzi o teren starego tartaku, gdzie niecały rok wcześniej, w październiku 2018 roku, rozpoczęto roboty, które w pierwszej kolejności polegały na wzmocnieniu terenu inwestycyjnego.

Zapytaliśmy w barlineckim Ratuszu o dotychczas wykonane prace a także o to, co będzie tam robione w dalszej kolejności. Jak udało nam się dowiedzieć, w chwili obecnej firma M&K Zakład Sieci Sanitarnych Spółka z o.o., wykonuje ostatnie prace związane z realizacją pierwszego etapu wzmocnienia terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej. W ramach tej umowy, wykonawca wykonał drogę wewnętrzną z kostki betonowej o długości 290m wraz z infrastrukturą podziemną (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa z budową przepompowni i ich zasilaniem w energię elektryczną), zbiornik retencyjny, oświetlenie terenu i kanalizację kablową, roboty związane z przebudową przyłączy w celu usunięcia kolizji, nasadzenia i montaż małej architektury oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

REKLAMA

Do wykonania pozostały ostatnie prace wykończeniowe oraz testy, badania i próby poszczególnych instalacji. Umowny termin zakończenia tego zadania to 2 września 2019 r.Projekt ten realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych  (umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.13.00-32-0008/17-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r.) Udział środków pochodzących z tego Programu w wartości zamówienia wynosi: ok. 1.250.000 zł. 

Na rok 2020, planuje się budowę Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej, które ma stanowić ogólnodostępną, całoroczną przestrzeń parkową przeznaczoną dla wszystkich grup wiekowych. Droga prowadząca do Centrum, stanowić będzie bezpośrednie przedłużenie drogi budowanej obecnie w ramach pierwszego etapu wzmocnienia terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku”. Sposób urządzenia i zagospodarowania przestrzeni Miejskiego Centrum Rekreacji ma zapewniać dostępność dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności. Park ma stanowić zaplecze dla turystyki, rekreacji wodnej i wypoczynku rodzinnego.

Przez teren parku przebiegać będą szlaki turystyczne, rowerowe i nordic walking wpisane w program "Szlaku przygody wokół Jeziora Barlineckiego". Na jego terenie ma zostać zlokalizowany punkt wypoczynkowy z wiatą rekreacyjną, pomostem cumowniczym, stacją serwisową rowerów, miejscami wypoczynku i zapleczem sanitarno-gospodarczym. Koncepcja zakłada zagospodarowanie Miejskiego Centrum Wypoczynku i Integracji Społecznej w formie swobodnej kompozycji parkowej z pozostawionymi fragmentami naturalnej zieleni, opartej o porośnięty trzcinowiskiem brzeg jeziora. W strefie wejściowej znajdować się będzie plac z altaną wejściową, miejscem odpoczynku, tablicą informacyjną oraz stacją serwisową dla rowerów i sprzętu nordic walking.

 

barlinek

 

Plac wejściowy zostanie usytuowany w pobliżu parkingu obsługującego Miejskie Centrum Wypoczynku i Integracji Społecznej i będzie położony w ciągu szlaku pieszo-rowerowego. Wychodzące z placu wejściowego ścieżki będą prowadziły do stref dedykowanych różnym formom rekreacji. Główna ścieżka pieszo-rowerowa, zapewniająca równocześnie dostęp do parku dla osób niepełnosprawnych, będzie stanowiła oś widokową zakończoną placem na cyplu z pomostem i otwarciem widokowym na Jezioro Barlineckie. Nasadzenia szpalerowe drzew i krzewów zapewnią izolację wizualną pomiędzy terenem parku a cmentarzem. Na placu na cyplu, znajdzie się obiekt rekreacyjny z wiatą i sanitariatami oraz rozległy taras rekreacyjny i otwarta przestrzeń rekreacyjna nad brzegiem jeziora.

W położonej obok placu (na cyplu) strefie zabaw, znajdzie się integracyjny plac zabaw wyposażony w urządzenia odpowiednie dla dzieci w wieku od 0 do 12 lat, o różnym stopniu sprawności, w tym dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Strefa fitness zawierać będzie urządzenia do ćwiczeń dla osób w różnym wieku i o różnej sprawności, w tym również dla seniorów i osób wymagających rehabilitacji. Strefa rekreacyjna, położona z drugiej strony cypla, przeznaczona będzie do aktywnego wypoczynku nad wodą. W obrębie strefy znajdzie się rozległa polana z trzema kręgami ogniskowymi, pomost cumowniczy oraz urządzenia sportowe - boisko do siatkówki plażowej, stół do tenisa stołowego i stół do gry w szachy i chińczyka. Zamknięciem pętli spacerowej w parku będzie ścieżka piesza ze stacjami edukacyjnymi łącząca strefę rekreacyjną z placem wejściowym.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich  (umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0026/18-00 z dnia 15 grudnia 2018 r.) Udział środków pochodzących z tego Programu w wartości zamówienia wynosi: ok. 1.000.000 zł.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Ogłoszenie przetargu przewidywane jest na październik 2019, wybór wykonawcy i podpisanie umowy – w listopadzie 2019, przygotowanie dokumentacji – czerwiec 2020, zakończenie prac – połowa października 2020.

monikary

Foto: Jacek Słomka

 

Komentarze

+7

Guest

No jakiś początek jest, szkoda, że nie odsłonięto całości nieruchomości z zakrzaczeń i dziko rosnących drzew, szczególnie od strony Jeziora. A tak prawdę mówiąc Jezioro Barlineckie ulega gwałtownej degradacji- eutrofizacji i jeżeli ma przyciągać turystów a i służyć Mieszkańcom to należy pilnie podjąć przeciwdziałania temu likwidując trzcinowiska przybrzeżne, zanieczyszczenia materią organiczną i spływem nawozów. Oby tzw. Ekolodzy nie doprowadzili do utraty wartości turystycznych Jeziora i jego biologicznych zdolności odnowy tak jak to już się dzieje w miejscu dokarmiania ptaków będzie kopalnia guana. Obecnie poziom wody w jeziorze jest niższy o około 30 cm od poziomu w miesiącu maju- widać to dokładnie na palach promenady. Pilnie wybudować kolejny fragment ścieżki spacerowo rowerowej w kierunku Moczkowa.
-8

Guest

Cytuję Guest:
Wszystko pięknie,ładnie tylko ja pytam ,gdzie kosze na śmieci ??? W całym mieście ich brakuje

Wystarczy otworzyć oczy i widać kosze na śmieci.

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, hejt, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj? Napisz do nas redakcja@barlinek24.pl lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Prosimy nie podpisywać anonimowych komentarzy z imienia i nazwiska.

Twój komentarz nie został opublikowany? Skorzystaj z fb i komentuj pod postem na naszym profilu B24.