BORNE FURNITURE Sp. z o.o.

 

BORNE FURNITURE Sp. z o.o.


 niedziela 25 września 2022r.   imieniny: Franciszek, Kleopatra

Reklama

Auto Serwis Barlinek

Gomex Krzysztof Goryński

MICHALSKI APARTMENTS

FIRMA ROLNICZA BYSKOV AGRO SP. Z O.O. POSZUKUJE PRACOWNIKÓW

Kursy zawodowe, maszynowe, budowlane - szkolenia BHP - Nowogard, Koszalin, Szczecin - HAGA

A A A
0 1 1 1 1 1
‘’Ocalić od zapomnienia’’ – Jubileusz „SZKOŁY NA GÓRCE”

Czas płynie nieubłaganie, mijają sekundy i minuty, godziny, dni i lata. Pozostają miłe wspomnienia, być może „mylne wzruszenia”, kroniki, zdjęcia i filmy. Jednak nasza pamięć bywa zawodna. W tym wyjątkowym czasie listopadowej zadumy zapraszamy Państwa do wspomnień szczególnych… Do wspomnień lat szkolnych związanych z pierwszą w Barlinku i największą w powiecie myśliborskim placówką edukacyjną czyli „Szkołą na Górce”.

W tym roku Nasza Szkoła świętuje swoje 75. urodziny. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień. Czas je porządkuje, czasem dodaje blasku... A dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia.

Myślą przewodnią jubileuszu są słowa: „ocalić od zapomnienia”, wypada więc zacytować nieśmiertelny wiersz K. I. Gałczyńskiego:

Ile razem dróg przebytych,
ile ścieżek przedeptanych,
ile deszczów, ile śniegów,
wiszących nad latarniami,
ile listów, ile rozstań,
ciężkich godzin w miastach wielu,
i znów upór żeby powstać,
i znów iść i dojść do celu. 

Przywołajmy jeszcze jeden cytat: „Gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie, kiedy podsumowuję godziny, które miały dla mnie znaczenie, odnajduję nieomylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi zapewnić: nie można kupić przyjaźni człowieka związanego z nami na zawsze doświadczeniami życia.” Słowa francuskiego poety i pisarza Antoine de Saint-Exupéry dobitnie podkreślają charakter naszej uroczystości.

 

REKLAMA

A  jak będzie wyglądał ten szczególny dzień i uroczystość? Oto program:

Program Jubileuszu: 12.11.2021 roku

 • Uroczysta msza św. w Kościele św. Wojciecha BM – godz. 9.30.
 • Uroczystość 75-lecia szkoły w Panoramie – godz. 11.00.

- akademia prowadzona przez dyrekcję, nauczycieli, uczniów,
- pokaz multimedialny: Historia szkoły w obiektywie,
- wystąpienia, wspomnienia m.in. zaproszonych gości, absolwentów.

 • godz. 13.00 – przejście do budynku szkoły przy ul. Szosowej

- poczęstunek [hol – I piętro],
- spacer po szkole,
- indywidualne spotkania – wspomnienia.

Szanowni Państwo, Pedagodzy, Absolwenci, Pracownicy Szkoły, Emerytowani Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, Przyjaciele szkoły, Mieszkańcy Barlinka… Droga Społeczności Uczniowska! 

Zapraszamy Państwa na tę wyjątkową uroczystość obchodów 75-lecia pracy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku.

 

***

Z kart historii szkoły

Historii naszej szkoły nie sposób przedstawić w kilku akapitach. Minęło przecież 75 lat! Przez ten czas tysiące osób – ich marzenia i działania –  i czas, w którym przyszło nam żyć, ukształtowały obecny charakter placówki.

W tym momencie kilka tylko zapisków.

Zalążkiem powstania naszej szkoły było Gimnazjum Kupieckie powołane do istnienia 15 października 1945 roku.  Rok później przekształca się ono w Państwowe Gimnazjum Handlowe, przy którym otwarto 3-letnią Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, kształcącą uczniów w kierunku metalowym, drzewnym, krawieckim i czapniczym. Przy Państwowym Gimnazjum Handlowym otwarto Trzyletnią Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. Jej dyrektorem został Grzegorz Matczyszyn, pełniąc obowiązki dyrektora do lipca 1950 roku. 

Po pięciu latach likwidacji ulega kierunek drzewny, krawiecki i czapniczy a jako wiodący rozwija się kierunek metalowy. 1 września 1951 roku utworzone zostają samodzielne warsztaty szkolne przy ul. Niepodległości 64, a 3-letnia Publiczna Szkoła Zawodowa zostaje przemianowana na Zasadniczą Szkołę Metalową Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. 14 stycznia 1952 roku zaczął funkcjonować internat przy ul. Strzeleckiej. Rok później na tę samą ulicę przeniesiono warsztaty szkolne. W roku szkolnym 1956/1957 Zasadnicza Szkoła Metalowa zmieniła swój profil szkolenia i przekształcona została w Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, by po roku znów zmienić nazwę na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. Od 1 września 1959 roku szkołę przejęło Ministerstwo Oświaty i nadało jej nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Decyzją Ministerstwa Oświaty we wrześniu 1961 roku utworzono przy szkole Technikum Mechaniczne dla Pracujących oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. W 1963 roku, by sprostać potrzebom społeczności lokalnej, Ministerstwo Oświaty powołało do życia 5-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej.

Lata 1971-1978 to bardzo trudny czas dla szkoły, ze względu na niewystarczającą bazę lokalową przy ul. Strzeleckiej. Po wieloletnich staraniach 17 lutego 1973 roku doszło do oficjalnego przekazania terenu pod budowę nowej szkoły. W 1975 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie nadało nową nazwę naszej szkole: Zespół Szkół Zawodowych.

Pierwszym budynkiem oddanym do użytku dla młodzieży był internat, w którym uczniowie mogli zamieszkać od grudnia 1977 roku, a od 4 września 1978 roku rozpoczęła się nauka w nowych obiektach szkolnych przy ul. Szosowej. Podczas uroczystej inauguracji szkole nadano imię prof. Wacława Moszyńskiego, odsłonięto tablicę pamiątkową znajdującą się dziś przed wejściem do budynku oraz wręczono nowy sztandar ufundowany przez ZUO „Bomet”. Pod koniec lat siedemdziesiątych Zespół Szkół Zawodowych w Barlinku posiadał szereg filii odległych od szkoły, w tym m.in.: Technikum dla Pracujących w Dębnie oraz Zasadniczą Szkołę Odzieżową przy „Koralu” w Myśliborzu. W 1979 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania szkoły te usamodzielniły się. W maju i czerwcu 1981 r. oraz w listopadzie i grudniu 1985 roku przeprowadzono frontalne wizytację szkoły. Obie zakończyły się uzyskaniem bardzo dobrej oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej. We wrześniu 1991 roku utworzono w szkole pierwszą pracownię komputerową, rozpoczęto produkcję „ATLASU” oraz otwarto sklep przy warsztacie. Jednocześnie wprowadzono nowe typy szkół: Liceum Zawodowe, ZSZ wielozawodową. W 1993 roku oddano do użytku siłownię, natomiast w 1994 roku przy warsztatach otwarto stację diagnostyczną z komputerową analizą spalin.  W 1998 roku zmienia się charakter szkoły za sprawą utworzenia klas liceum ogólnokształcącego.

Od 1 września 2002 roku, uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego, szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku. W skład zespołu wchodzą: I Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Profilowane, Technikum nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. W 2004 roku, w wyniku reorganizacji sieci szkół Powiatu Myśliborskiego, naukę w ZSP Nr 1 kontynuowała młodzież przeniesiona z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z ul. Leśnej. W tym roku również  w ramach modernizacji bazy dydaktycznej wykonano adaptację pomieszczeń na 1 piętrze internatu na sale dydaktyczne do nauki języków obcych.

W październiku 2006, w związku z obchodami 60-lecia istnienia szkoły, nastąpiła zmiana patrona. Od tego momentu szkoła nosi imię kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”.

Przełomowym wydarzeniem w historii szkoły było połączenie w 2012 roku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. W wyniku połączenia powiększyła się baza lokalowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 o budynek przy ulicy Jeziornej 8 i budynek przy ulicy Gorzowskiej 63. Ostatnie lata (właściwie od 2003 roku) wiążą się z realizacją licznych programów i projektów unijnych. Szkoła cały czas się rozwija, następują widoczne zmiany w doposażeniu placówki, kadrę stanowią wykwalifikowani nauczyciele, ustawicznie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Warto zauważyć, że ostanie pięć lat to okres kolejnych transformacji, od 01.września 2018 uległa zmianie struktura i nazwa szkoły na Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku im kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”. Dyrektorem szkoły został: pan Łukasz Jędrzejewski funkcję wicedyrektora ds. kształcenia ogólnego objęła pani Monika Jagiełło-Trif, wicedyrektorem ds. kształcenia zawodowego została pani Iwona Sobierajewicz, a funkcję kierownika szkolenia praktycznego objął pan Mirosław Żuk.

 

 

Obecnie szkoła to 33 oddziały, w których uczy się 760 uczniów. Kadra nauczycielska liczy 59 nauczycieli w tym 53 dyplomowanych, 3 mianowanych oraz 3 kontraktowych. Posiadamy akredytację OKE jako ośrodek egzaminacyjny dla zawodu ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik i technik informatyk. Korzystamy z trzech budynków przy ulicy Szosowej 2 i budynku przy ulicy Gorzowskiej 63. Kształcimy w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik hotelarstwa. Z kolei w szkole branżowej uczniowie mogą zdobyć zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, sprzedawca, fryzjer, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, cukiernik, kucharz, elektryk, stolarz.

Obecny kształt szkoły to zasługa wielu ludzi – ich wizji, pasji i determinacji. Trudno ich wszystkich wymienić. Poznajmy choćby nazwiska dyrektorów, którzy na przełomie 75 lat istnienia placówki dołożyli wszelkich starań, by szkolna rzeczywistość nie była szara czy nawet kolorowa, ale po prostu dała szansę młodym ludziom na poszukiwanie prawdy, wiedzy i umiejętności… a może życiowej mądrości.

 • Grzegorz Matczyszyn (1945-1950)
 • Jerzy Regulski (1950-1951)
 • Maria Probst (1951-1952)
 • Jan Skrzyniarz (1952-1955)
 • Jerzy Regulski (1955-1959)
 • Stanisław Bandurski (1959-1962)
 • Stanisław Jaszczak (1962-1969)
 • Leszek Baruś (1969-1971)
 • Józef Przekwas (1971-1979)
 • Stanisław Pietrzak (1979-1991)
 • Jerzy Korecki (1991-1997)
 • Ryszard Wiśniak (1997-2002)
 • Ryszard Syroka (2002-2013)
 • Jacek Szkwarek (2013-2018)
 • obecnie: Łukasz Jędrzejewski

***

I jeszcze odrobina poezji, a może i zachęta dla Państwa, by dzielić się wspomnieniami o szkole, nauczycielach, koleżankach i kolegach, latach szkolnych, a może i trudzie pedagogicznym, by ocalić od zapomnienia to, co najważniejsze: naszą młodość, wolność… potrzebę wiedzy i miłości…

Ile w trudzie nieustannym,
wspólnych zmartwień,
wspólnych dążeń,
ile chlebów rozkrajanych,
pocałunków, schodów, książek,
oczy Twe jak piękne świece,
a w sercu źródło promienia,
więc ja chciałabym
Twoje serce ocalić od zapomnienia!  

Wspomnienia prosimy kierować na adres mailowy szkoły, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule zaś zaznaczyć: „wspomnienia jubileuszowe”. Z chęcią przyjmiemy również zapiski w wersji rękopiśmiennej czy audio.

 

Marzenna Wencierska
Krzysztof Komorowski

 

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, hejt, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj? Napisz do nas redakcja@barlinek24.pl lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Prosimy nie podpisywać anonimowych komentarzy z imienia i nazwiska.

Twój komentarz nie został opublikowany? Skorzystaj z fb i komentuj pod postem na naszym profilu B24.