sobota 2 grudnia 2023r.   imieniny: Balbina, Wiktoryn, Zbylut

Reklama

Bimex/Lewiatan Barlinek

Plus i Polsat Box

A A A
0 1 1 1 1 1
Image
Co z Niepodległości i 1 Maja?
Kilka dni temu, drogowcy frezowali główną ulicę miasta. Informowaliśmy o tym na naszych stronach. Jednocześnie internauci, w komentarzach, dopytywali się, kiedy wreszcie ulica ta zostanie gruntownie naprawiona. Odpowiedź na to pytanie, zawarto podczas sierpniowej sesji Rady Miasta w 2007 roku. Przedstawiamy to, co po niej zapisano w protokole z niej. Bez żadnego komentarza. Każdy znajdzie tutaj odpowiedź. Kiedy?

Andrzej Potyra - Starosta Myśliborski poruszył sprawę budowy obwodnicy śródmiejskiej w Barlinku i zwrócił się do Rady Miejskiej z prośbą o wsparcie działań Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w tym zakresie.

Radny Jan Janas - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2010” Województwa Zachodniopomorskiego.

Nawiązując do treści przedstawionego Stanowiska Rady Miejskiej, Radny Mariusz Maciejewski pytał, czy jest to jednoznaczne z rezygnacją Gminy Barlinek z przyznanych środków finansowych w wysokości około 10 mln zł na wykonanie remontu drogi nr 156 przechodzącej przez miasto Barlinek? Ponadto odniósł się do poszczególnych zapisów tego Stanowiska.

Image

Dariusz Zieliński - Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że w Stanowisku, o którym mowa, proponuje się zrezygnować z przejścia drogi 156 przez miasto Barlinek i wykonać na niej remont do skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, Niepodległości i Gorzowskiej w Barlinku.

Radna Teresa Pietrasik pytała, dlaczego Klub Radnych „Porozumienie razem”, w którego skład wchodzi dwunastu radnych, podejmuje decyzje pomijając trzech radnych, którzy nie są jego członkami. Uważa, że projekt tego Stanowiska powinien być przedstawiony wszystkim radnych do zapoznania się i analizy przed sesją Rady.

Zygmunt Siarkiewicz - Burmistrz Barlinka przedstawił obecny stan prawny dotyczący kwestii poruszanych w omawianym Stanowisku Rady Miejskiej. Stwierdził, że jego zdaniem:
1) zwrot „zaoszczędzone środki” znajdujący się w uzasadnieniu tegoż Stanowiska winien zostać wykreślony,
2) projekt tego dokumentu powinien być przedmiotem posiedzenia Komisji Rady Miejskiej,
3) Gmina Barlinek nie powinna rezygnować z zadań, na realizację, których przyznane są środki zewnętrzne. Wyraził swój sprzeciw w kwestii rezygnacji z realizacji takich zadań na rzecz innych inwestycji.

REKLAMA

Andrzej Potyra - Starosta Myśliborski zwrócił się do Rady Miejskiej o przyjęcie omawianego Stanowiska bez wprowadzania zmian w jego treści. Wyraził pogląd, że nowych środków na budowę obwodnicy w Barlinku nie będzie. Środki finansowe, jakimi dysponuje Województwo Zachodniopomorskie zostały podzielone pomiędzy zadania ujęte w WPI naszego Województwa, dlatego też omawianą inwestycję należy wpisać do tego planu. Wyjaśnił, że wykonaniu remontu przejścia drogi 156 przez miasto Barlinek są przeciwni wszyscy, łącznie z Wojewódzkim Zarządem Dróg ze względu na to, iż jest ona w dobrym stanie i nie wymaga modernizacji.

Radna Teresa Tomczyszyn opowiedziała się przeciw zapisowi w uzasadnieniu omawianego Stanowiska, w którym stwierdza się „zaoszczędzone środki”. Radny Mariusz Maciejewski wyjaśnił, że nikt nie jest przeciwny budowie obwodnicy śródmiejskiej w Barlinku, jednakże zapisy w omawianym Stanowisku niosą ze sobą zagrożenie, że w Barlinku nie będzie ani obwodnicy ani nie zostanie zrealizowana inwestycja na drodze 156 przechodzącej przez miasto Barlinek. Również opowiedział się przeciw zapisowi: „zaoszczędzone środki”.

Burmistrz Barlinka poinformował, że radny wojewódzki - Józef Jerzy Faliński nic nie wie na temat Stanowiska, o którym jest mowa. Ostatnia rozmowa w tej sprawie, prowadzona była pomiędzy Burmistrzem Barlinka, Starostą Myśliborskim i panem Faliński. Wyjaśnił, że pan Faliński opowiedział się za wpisaniem do Wojewódzkiego Planu Inwestycyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zadania pn. „Budowa obwodnicy w Barlinku” jednakże bez uszczerbku na kwotach dotychczas zagwarantowanych w ww. planie. Nadmienił, że koszt wykonania modernizacji przejścia drogi 156 przez miasto Barlinek jest równy 1/10 całkowitych kosztów wykonania obwodnicy w Barlinku, wobec czego realizacja tego zadania nie jest możliwa z zaoszczędzonych środków, o których mowa w Stanowisku. Opowiedział się przeciw zapisom:
- „zrezygnować z przejścia przez miasto Barlinek”, „zaoszczędzone środki”. Zwrócił się do Rady Miejskiej o doprecyzowanie tych zapisów, nie rezygnowanie dobrowolnie z tego, co Gmina ma już zagwarantowanie tylko spowodowanie wykonania dodatkowych zadań na terenie naszej Gminy.

W wyniku jawnego głosowania - przy 8 głosach za stanowiskiem, 6 przeciwnych i 1 wstrzymującym się (na stan 15 radnych) - Rada Miejska przyjęła Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2010” Województwa Zachodniopomorskiego.
js

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, hejt, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj? Napisz do nas redakcja@barlinek24.pl lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Prosimy nie podpisywać anonimowych komentarzy z imienia i nazwiska. Regulamin komentarzy.

Twój komentarz nie został opublikowany? Skorzystaj z fb i komentuj pod postem na naszym profilu B24.

Kod antyspamowy
Odśwież