BORNE FURNITURE Sp. z o.o.

 

BORNE FURNITURE Sp. z o.o.


 poniedziałek 3 października 2022r.   imieniny: Eustachy, Teresa, Gerard

Reklama

Auto Serwis Barlinek

Gomex Krzysztof Goryński

MICHALSKI APARTMENTS

FIRMA ROLNICZA BYSKOV AGRO SP. Z O.O. POSZUKUJE PRACOWNIKÓW

Kursy zawodowe, maszynowe, budowlane - szkolenia BHP - Nowogard, Koszalin, Szczecin - HAGA

A A A

Świetlica wiejska w Łubiance, do niedawna wykorzystywana był w celach sakralnych. To właśnie tam odbywały się msze święte, co utrudniało organizację innych uroczystości. Nie dlatego, że ktoś chciał je organizować w tym samym czasie. Wszystko przez ołtarz, który stał w centralnej części sali i nie można było go ruszać.

Po pewnym czasie zaprzestano odprawiać tam nabożeństwa a ołtarz zabrano. Jak powiedziała nam sołtys Łubianki Anna Zięcina, dużym problemem było sprzątanie po odbywających się mszach świętych i brakowało miejsca, w którym można było przechowywać przedmioty liturgiczne. Problemem były także klucze do pomieszczeń świetlicy. Mimo, że to sołtys jest za nie odpowiedzialna, klucze miał kto inny. W świetlicy nie ma ołtarza, nie odbywają się msze święte, w Łubiance chce się reaktywować Ochotniczą Straż Pożarną a jej byli członkowie roszczą sobie pretensje do budynku. Do jakich więc celów jest świetlica?

REKLAMA

- Uważam, że budynek jest dla wszystkich - mówi pani sołtys. Stworzyliśmy regulamin korzystania z niego. Jest tam miejsce na organizowanie mszy świętych, zmieszczą się strażacy i inni, którzy zechcą z nich skorzystać. Ja za niego odpowiadam, ale nigdy nie robiłam trudności, jeżeli ktoś chciał ze świetlicy skorzystać. Klucz jest u mnie i zawsze można go wziąć. Trzeba też po sobie posprzątać, chociaż jak ktoś tego nie zrobi, nie ma problemu, posprzątam. Potrzebna jest tylko dobra wola i chęć dogadania się wszystkich ze stron - podkreśla A. Zięcina. 

W sprawie budynku, w którym mieści się m.in. świetlica i konfliktu w wiosce zadaliśmy pytania burmistrzowi Barlinka Dariuszowi Zielińskiemu.

- Kto jest właścicielem budynku (świetlicy wiejskiej w Łubiance)?

- Właścicielem świetlicy wiejskiej w Łubiance jest Gmina Barlinek.

- Kto odpowiada za rzeczy, które się w nim znajdują?

- Zasady, tryb i warunki korzystania ze świetlic w Gminie Barlinek zostały określone w Uchwale Nr IX/170/2015 Rady Miejskiej w Barlinku oraz w Zarządzeniu Burmistrza Barlinka Nr 90/2018. Zgodnie z zapisami uchwały „Zarządzającym świetlicą wiejską jest sołtys zwany dalej opiekunem” (§2.2) oraz „Opiekun ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie świetlicy” (§2.7). Dodatkowo w Zarządzeniu Burmistrza jest zapis informujący, że „Gospodarzem świetlicy wiejskiej jest sołtys danego sołectwa zwany dalej opiekunem świetlicy” (§1.2).

- Do niedawna w budynku tym odbywały się msze święte. Dlaczego w związku z tym był problem z organizowaniem tam innych uroczystości?

- Nie mam żadnych informacji na temat problemów z organizowaniem w świetlicy innych wydarzeń. Zgodnie z §2 Zarządzenia „ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy wsi w celu realizacji działalności statutowej sołectwa, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz organizacje i stowarzyszenia, a także inne podmioty w ramach zorganizowania inicjatyw społecznych tj. zebrania wiejskie, imprezy kulturalne i sportowo – rekreacyjne, nieodpłatne szkolenia, które skierowane są do społeczności lokalnej w ramach tych spotkań”. Zarządzenie określa również procedurę odpłatnego udostępnienia świetlicy. Wniosek zainteresowanych najmem potwierdzony przez sołtysa składany jest w Urzędzie Miejskim w Barlinku. Na jego podstawie jest przygotowywana umowa najmu.

 

barlinek

 

- Na czyj wniosek gmina zakupiła szafę do świetlicy i kto miał z niej korzyść?

- Na spotkaniu 1 marca br., w którym uczestniczył ks. Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowogródku (Łubianka znajduje się na terenie tej parafii), pani sołtys Łubianki oraz dwoje członków Rady Sołeckiej w Łubiance dyskutowaliśmy między innymi na temat planów działalności sołectwa i możliwości, jak dotychczas, udziału mieszkańców w mszach świętych i spotkaniach modlitewnych. W związku ze zgłoszonym problemem związanym z zabezpieczeniem przedmiotów liturgicznych po zakończonym nabożeństwie, zaproponowano wyposażenie świetlicy w szafę do przechowywania tych przedmiotów. Szafa będzie wykorzystana na potrzeby mieszkańców sołectwa Łubianka członków wspólnoty parafialnej.

- Czy burmistrz widzi jakieś sensowne rozwiązanie konfliktu, bo moim zdaniem taki w wiosce jest, związanego ze wspomnianym budynkiem?

- Na 15 świetlic wiejskich funkcjonujących w gminie Barlinek tylko w Łubiance pojawiły się konflikty związane z dostępnością do tego budynku przez zainteresowanych mieszkańców. Bo oprócz członków parafii problemy zgłaszają członkowie odtwarzającej się Ochotniczej Straży Pożarnej Łubiance. W tak małej społeczności jaką jest sołectwo tylko szczera rozmowa i chęć kompromisu mogą doprowadzić rozwiązania problemu. Oprócz przepisów zapisanych w uchwałach i zarządzeniach ważne są prawa zwyczajowe funkcjonujące w lokalnych społecznościach, które tworzone były przez pokolenia. Mam nadzieję, że mieszkańcy porozumieją się w tej ważnej dla tej społeczności sprawie.

js