pldaenfrdeuk
Serwis informacyjny mieszkańców Barlinka i okolic

 

 


 piątek 22 stycznia 2021r.   imieniny: Dobromysł, Marta, Wincenty

Reklama

A A A
2.6666666666667 1 1 1 1 1 Ocena 2.67 (6)

10 stycznia w sali widowiskowej BOK, nagrodzono firmy i osoby, które w ubiegłym roku miały specjalny udział w rozwoju Gminy Barlinek. W tym roku odbyła się jubileuszowa, 25 Gala wręczenia Złotych Barlineckich Gęsiarek. Wraz z 2017 rokiem, rozwiązała się kapituła, która rok rocznie przyznawała nagrody i od tego czasu, przyznaje je sam Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

Tym razem było nie inaczej. Po raz kolejny pod uwagę wzięto także głosy mieszkańców miasta, którzy mogli wskazać kandydata do nagrody w specjalnej ankiecie. Uroczystą Galę poprowadziła Anna Adamiok, która na wstępie powitała gości spotkania. Wśród przybyłych na uroczystość przywitano m.in. Wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza, Radnego Sejmiku województwa zachodniopomorskiego Zbigniewa Chojeckiego, Starostę Powiatu Myśliborskiego Andrzeja Potyrę wraz z radnymi, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku Mariusza Maciejewskiego wraz z radnymi oraz Dyrektor Barlineckiego Ośrodka Kultury Brygidę Liśkiewicz. Za 2019 rok przyznano jeden tytuł Ambasadora Barlinka, dwa wyróżnienia oraz trzy nagrody główne.

REKLAMA

Złote Barlineckie Gęsiarki 2019

„Madex” Sp. z o.o. Waldemar Borowski – za systematyczny rozwój firmy i profesjonalną działalność w branży budowlanej. Firma MADEX rozpoczęła działalność w roku 2001 w Barlinku. Zajmuje się wykonywaniem prac budowlanych i remontów. Wykonuje termomodernizacje budynków, a w ostatnim czasie, zajmuje się pracami związanymi z zagospodarowaniem terenów oraz wykonywaniem nawierzchni drogowych. Wykonywane prace są najczęściej zlecane przez Gminę Barlinek oraz inne okoliczne Gminy. Wśród ważniejszych wykonanych prac budowlanych można wyliczyć m.in. Budowę świetlicy wiejskiej w Krzynce i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barlinku, Budowę Cmentarza Komunalnego w Barlinku i ulic: Wiśniowej, Sienkiewicza, Marii Curie Skłodowskiej, Kossaka, Matejki w Barlinku, Modernizację Centrum Ratownictwa w Barlinku, Zagospodarowanie terenu Delty Młynówki w Barlinku, Budowę promenady w Przytocznej i centrum OSP w Santocku a także Budowę zespołów campingowych w miejscowościach Ługi, Osiek i Dobiegniew.

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za inwestycję przebudowy siedziby firmy oraz skuteczne pozyskiwanie środków i realizację termomodernizacji budynków mieszkalnych. BTBS Spółka z o.o. w Barlinku w roku 2019 zrealizowało zadanie inwestycyjne związane z realizacja projektu pn. ”Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - biurowiec Szpitalna 4 w Barlinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt budowlany obejmował przebudowę pomieszczeń użyteczności publicznej  przy ul. Szpitalnej 4 z dostosowaniem dla potrzeb i struktury organizacyjnej Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W roku 2019 BTBS Spółka z o.o. w Barlinku realizowało także zadania inwestycyjne związane z modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Modernizacja objęła budynki wspólnot:. ul. Dworcowa 7, ul. 1-go Maja 16, ul. Pełczycka 1, ul. Strzelecka 15, ul. Tunelowa 47, ul. Odrzańska 6. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014-2020 Barlineckie TBS Spółka z o.o. realizowało  również  w 2019 r. I etap inwestycji  w miejscowości  Moczydło obejmujący: termomodernizację budynku mieszkalnego Moczydło 18, remont budynku gospodarczego na potrzeby mieszkańców i użytkowników świetlicy wiejskiej, modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków. Barlineckie TBS rozpoczęło również realizację kolejnych trzech projektów dotyczących termomodernizacji  i remontów  dziewięciu budynków wspólnot mieszkaniowych oraz siedmiu budynków komunalnych.

Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – za realizację inwestycji pn. „Budowa Obejścia Barlinka wzdłuż Drogi Wojewódzkiej Nr 151”. Inwestycja przebiega po trasie zlikwidowanej linii kolejowej o długości 2,28 km. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wykonanie robót rozbiórkowych, budowę nowego odcinka drogi, budowę skrzyżowań typu rondo, rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych i budowę nowej, rozbiórkę wiaduktów nad ul. Tunelową i ul. Ogrodową i budowę nowych, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej i ciepłowniczej, wykonanie ekranów dźwiękochłonnych, wykonie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. Koszt zadania wyniósł 23.6 mln zł, z czego roboty budowlane wyniosły 21.5 mln zł, dofinansowanie unijne 14.85 mln zł, a wkład Gminy Barlinek to 6 mln zł. Inwestycja zmieniła zarówno przebieg drogi wojewódzkiej 151 jak i drogi wojewódzkiej 156. Na podstawie koncepcji zleconej przez Gminę Barlinek, ZZDW w Koszalinie, zleciło opracowanie dokumentacji na wykonanie II etapu obejścia o długości ok. 450 m. Dokumentacja, która ma być wykonana do dnia 30.11.2020 r., przewiduje połączenie nowo wybudowanej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 151 oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą 31 stycznia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

  

Gala Złotych Barlineckich Gęsiarek 2019

Opublikowany przez Barlinek24.pl Piątek, 10 stycznia 2020

 

Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki 2019

Niepubliczna Szkoła Radosna w Dziedzicach – za stworzenie alternatywnej oferty edukacyjnej. Organem prowadzącym Niepubliczną Szkołą Podstawową „Radosna” jest Barlineckie Towarzystwo Edukacyjne, które powstało w kwietniu 2015 roku. Inicjatorkami powstania szkoły były Agnieszka Kowalska, Lidia Kulczycka-Perske oraz Elżbieta Smoczyk. Szkoła mieści się w budynku dawnej szkoły w Dziedzicach. Tam uczą się dzieci klas 0-III, a „starszaki” kl. IV-VIII pobierają naukę w Barlinku. W „Radosnej” ważna jest orientacja na działanie, na aktywność. Szczególnie w pierwszych latach edukacji dzieci, które najlepiej uczą się przez aktywność własną, doświadczanie, samodzielne poznawanie świata i zjawisk. Szkołę wyróżniają przede wszystkim - małe grupy, indywidualne podejście, codzienne lekcje angielskiego, zajęcia przyrodnicze na łonie natury, „żywe” lekcje muzyki, codzienny ruch na świeżym powietrzu, ekologiczna lokalizacja, 8 – godzinna edukacja, zabawa i opieka w szkole, zajęcia dodatkowe – język hiszpański, szkoła pływania, warsztaty teatralne i taneczne. Szkoła zrealizowała projekty Bezpieczna+, Aktywna Tablica, Odkrywamy żywioły i Zwyczajnie razem.

Krzysztof Kłosowicz – za 40 letnią działalność artystyczną i promocję Barlinka. Krzysztof pochodzi z Bydgoszczy. Był uczniem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, uczestniczył w ognisku plastycznym a także brał prywatne lekcje u artysty plastyka Jana Szkaradka. Członek Związku Artystów Plastyków w Poznaniu. Pochodzi z rodziny artystycznej. Brał udział w wielu wystawach i konkursach gdzie otrzymywał dyplomy i nagrody. Bierze czynny udział w wystawach, plenerach oraz imprezach związanych ze sztuką. W 2006 roku przeprowadził się do Barlinka, gdzie prowadzi wtorkowe zajęcia plastyczne z grupą pasjonatów malarstwa "W Kręgu Sztuki", którą założył w listopadzie 2011 roku. W ubiegłym roku w Grodzisku Wlkp. otrzymał Dyplom Gratulacyjny Związku Artystów Plastyków na 40-lecie twórczości artystycznej oraz Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla Związku Artystów Plastyków oraz działalność kulturalną i społeczną. W grudniu 2019 w Muzeum Regionalnym w Barlinku, odbyła się wystawa indywidualna prac Krzysztofa Kłosowicza.

 

Ambasador Barlinka 2019

SP1 KRF Barlinecki Klub Krótkofalowców Stanisław Smoleń – za osiągnięcia międzynarodowe w działalności krótkofalarskiej i promocję Barlinka. Pomysłodawcą utworzenia barlineckiego klubu był Jan Augustyniak, szef wydziału łączności LOK w Szczecinie. To on w 1974 roku, zaproponował Stanisławowi Smoleniowi (radiotelegrafiście z wojska) założenie klubu. W grudniu 1974 roku Stanisław Smoleń zdał egzaminy i otrzymał indywidualną licencję nadawczą a miesiąc później, odbyło się pierwsze zebranie założycielskie klubu Łączności Ligi Obrony Kraju przy ZUO BOMET. Pomimo braku licencji klub rozpoczął swoją działalność, otrzymując do dyspozycji pomieszczenie w Zakładowym Domu Kultury „Panorama” (ul. Podwale 9), gdzie swoją siedzibę ma do dnia dzisiejszego. Barlinecki Klub Krótkofalowców każdego roku zajmuje czołowe miejsca w zawodach, zarówno w Polsce jak i na świecie a każdą wykonaną łączność potwierdza specjalnymi kartami QSL, na których znajdują się zdjęcia Barlinka. Działa również w systemie łączności kryzysowej. Prezesem Klubu nieprzerwalnie do dziś jest Stanisław Smoleń.

W trakcie uroczystości, zgromadzeni na sali goście, mieli okazję obejrzeć prezentację inwestycyjną omówioną przez Burmistrza Dariusza Zielińskiego oraz wysłuchać programu artystycznego w wykonaniu pochodzącej z Rosji wokalistki, kompozytorki i pianistki Swietlany Lewickiej.

monikary

 

Foto: Mati

Komentarze

+5

Guest

Już mniej radosna ta RADOSNA !!!
W piątek otrzymała dyplom Złotej Gęsiarki od Burmistrza Barlinka, a za trzy dni, od tegoż burmistrza, wypowiedzenie umowy dzierżawy pomieszczeń, w których realizuje tak chwaloną i nagradzaną działalność pedagogiczną. Czegoś tu nie rozumiem, albo czuć na odległość fałszem.
+5

Guest

Cytuję Guest:
Jestem pracownikiem firmy budowlanej JPG . Jest to największa firma w okolicy. Budowaliśmy np. szpital w Barlinku , bloki mieszkalne , starostwo powiatowe , Bratka itd. a od lat gęsiarki dostają firmy , które zatrudniają o wiele mniej pracowników , a budowy mają kilka razy mniejsze. Chyba władza nie lubi naszych szefów .
Kapituła powinna wprowadzić kolejne etapy: platynową, diamentową, szungitową, antracytową itd a wtedy ci sami będą wyróżniani. A władza jako to władza "koszula bliższa ciału". Reasumujac jaka współpraca taka Gęsiarka.
+5

Guest

Jestem pracownikiem firmy budowlanej JPG . Jest to największa firma w okolicy. Budowaliśmy np. szpital w Barlinku , bloki mieszkalne , starostwo powiatowe , Bratka itd. a od lat gęsiarki dostają firmy , które zatrudniają o wiele mniej pracowników , a budowy mają kilka razy mniejsze. Chyba władza nie lubi naszych szefów .
+9

Guest

Mało ludzi , bo to robi się impreza dla urzędników a nie przedsiebiorców. Sami prezesi spółek gminy , nawet ci na emeryturze.

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Prosimy zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - napisz do nas . lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.