pldaenfrdeuk

 

 


 czwartek 6 maja 2021r.   imieniny: Benedykta, Benita, Dytrych

Reklama

Auto Serwis Barlinek

Kasacja pojazdów Barlinek

Gomex Krzysztof Goryński

A A A
5 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (4)
CO DZIEJE SIĘ Z DRZEWAMI W PUSZCZY BARLINECKIEJ?

Nie ma tygodnia, żeby do naszej redakcji nie zgłaszały się osoby z jednym pytaniem. Co dzieje się z drzewami w Puszczy Barlineckiej? Dlaczego tak wiele jest ich wycinanych? Dlaczego tak się dzieje? Czy ktokolwiek nad tym panuje? Podobne pytania trafiają do barlineckich radnych.

 

REKLAMA

Dlatego m.in. tym tematem zajęła się Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, której przewodniczy radny Grzegorz Zieliński. Na temat gospodarki w lasach otaczających Barlinek tego, co w nich się dzieje informował nadleśniczy Nadleśnictwa Barlinek, Sławomir Gibert.

 

Dzisiaj w lasach nie prowadzimy takich wycinek, jak kilkanaście lat wcześniej. Po dwa, trzy hektary i sadzenie nowego. Dzisiaj tniemy dwudziesto, trzydziestoarowe gniazda. Sadzimy dęba, buka lub inny gatunek po to, aby tworzyć bioróżnorodność.

Jeżeli chodzi o pozyskanie drzewa. Nadleśnictwo ma wykonać zadanie, które zlecił minister środowiska. To minister środowiska podpisuje tzw. elaborat. Na ten elaborat składa się tzw. opis taksacyjny każdego wydzielenia. W przypadku Nadleśnictwa Barlinek obowiązuje plan na lata 2013 do 2022. Taki plan opracowuje Biuro Urządzania Lasu. Biuro, które ma specjalistów w tej dziedzinie. To oni wyznaczają miejsca do wycinki piszą, gdzie i co należy posadzić. Opisują każdy fragment lasu.

Stąd wiemy, że na terenie Nadleśnictwa Barlinek mamy m.in. 21 użytków ekologicznych. Mamy 6 gniazd bielików. Trzy pary rybołowów. Jest to jedna z największych populacji w kraju. Mamy sokoła wędrownego, którego po raz pierwszy w Polsce zaobserwowano właśnie w Barlinku, w 2012 roku. Są bociany i dwa puchacze. Na terenie nadleśnictwa rośnie 38 roślin chronionych. Drzew pod ochroną mamy 16 sztuk. Każde wydzielenie (miejsce gdzie może być przeprowadzona wycinka) opisane jest przez specjalistów. Zanim zostaną takie miejsca wyznaczone, spotyka się wiele komisji i członkowie wielu instytucji. M.in. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gminy, starostwa. Ten plan jest wyłożony w nadleśnictwie. Można do niego było składać uwagi i zastrzeżenia. - Do obecnie obowiązującego planu nie było żadnych zastrzeżeń - podkreślał nadleśniczy S. Gibert.

 

Jak podkreślał w swojej wypowiedzi, nic w lasach nie jest wycinane, czego nie zapisano w planach. Wyjątkiem są wiatrołomy czy drzewa, które mogą zagrażać życiu przebywających w lasach osób. Jak zauważył Plan Urządzania Lasu jest zatwierdzony przez ministra środowiska. Jest wręcz niemożliwy do zmiany w trakcie jego trwania. Co 5 lat przeprowadzana jest certyfikacja gospodarki leśnej na terenie nadleśnictwa Barlinek. Przeprowadza ją międzynarodowa organizacja pozarządową. Nie wniosła ona uwag. Co też ważne. Na terenie podlegającym barlineckiemu Nadleśnictwu, nie ma ugorów. Wszystkie wolne tereny są od razu zalesiane - odnawiane.

Odnosząc się do widocznych ilości ściętych drzew ułożonych przy drogach podkreślał, że są to drzewa wywożone ze wszystkich terenów, na których zaplanowano prace leśne. Muszą być dostarczone w jedno miejsce, aby można je było wywieźć.

Na zakończenie nadleśniczy S. Gibert dodał, że już trwają pierwsze prace nad kolejnym dziesięcioletnim okresem dotyczącym gospodarowania w lasach Nadleśnictwa Barlinek. Tak jak poprzedni, za jakiś czas będzie do wglądu dla wszystkich zainteresowanych, którzy będą mogli wnieść swoje uwagi do niego.

 

Jacek Słomka                     

 

DW 151 Barlinek - Łubianka

CO DZIEJE SIĘ Z DRZEWAMI W PUSZCZY BARLINECKIEJ?

CO DZIEJE SIĘ Z DRZEWAMI W PUSZCZY BARLINECKIEJ?

 

Pin It