Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

 

Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.


 piątek 22 września 2023r.   imieniny: Joachim, Maurycy, Tomasz

Reklama

Bimex/Lewiatan Barlinek

GBSBank

A A A
Image
Norki w Przelewicach
Dnia 11.09.2013r. odbyło się potkanie informacyjne Wójta Gminy Przelewice z Mieszkańcami w sprawie norek. Tematem spotkania było przekazanie informacji o podjętych i planowanych działaniach Gminy Przelewice w sprawie niedopuszczenia do powstania fermy norek w Przelewicach oraz dyskusja mieszkańców z wójtem i pracownikami Urzędu Gminy. W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób.

Podczas spotkania p. Marek Kibała wójt Gminy wraz z pracownikami Urzędu przedstawili szczegółowy raport z działań Gminy Przelewice wobec planowanej budowy fermy norek w Przelewicach. Mieszkańcy po wysłuchaniu raportu dopytywali o szczegóły, a zwłaszcza o kwestie związane z łamaniem prawa przez spółkę duńską z o.o. „PL-MINK”. W kwietniu br. spółka „PL-MINK” wykupiła od właściciela z Niemiec prawo użytkowania wieczystego gruntów i własność budynków położonych na terenie wsi Przelewice. Praktycznie od tego momentu zaczęła się seria wykroczeń inwestora, który sprytnie omija prawo, a oto niektóre z nich: prace budowlane bez pozwolenia i warunków zabudowy oraz zgody inspektora nadzoru budowlanego, brak odpowiednio doprowadzonej sieci wodno-kanalizacyjnej do spornego terenu, posiadanie dokumentu o prawidłowej utylizacji pokrycia  azbestowego dachu jednego z budynków, pomimo iż jego fragmenty do tej pory leżą zmieszane z gruzem na tym terenie, a także brak zgody na wycinkę 92 drzew i przesadzenie jednego. Dotychczas do tut. Urzędu wpłynęły trzy wnioski o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy norek do 10.000 szt. Gmina pozostawiła wnioski bez rozpatrzenia z uwagi na to, iż były niekompletne. Odnośnie drzew sporządzony został protokół oględzin i ekspertyza dendrologiczna, a 04. września spółka „PL-MINK” otrzymała zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Spółka ma 7 dni na zapoznanie się z dokumentacją i w tym terminie może wnieść swoje uwagi.

REKLAMA

Teren na którym miałaby powstać ferma norek nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy, chcąc powstrzymać inwestycję, na wniosek Wójta Gminy przyjęła uchwałę o sporządzeniu takiego planu, oczywiście z zakazem inwestycji uciążliwych dla środowiska. Gmina w szybkim tempie przeprowadziła konkurs, wybrała firmę architektoniczną, która ma sporządzić taki plan. Jest nadzieja, że będzie on przyjęty w ciągu dziewięciu miesięcy. Inwestor nie daje za wygrane, 10 lipca br. podjął próby wprowadzenia pierwszego transportu norek na sporny teren. Zostało to uniemożliwione, m. in. dzięki determinacji mieszkańców Przelewic, którzy skutecznie zablokowali wjazd na planowaną fermę norek. 12 lipca br. po raz kolejny bezprawnie ponowił próbę przywiezienia norek, co także zostało zablokowane. Do chwili obecnej władze gminy wspólnie z Mieszkańcami podjęli szereg działań, by zapobiec hodowli norek w Przelewicach, a oto przykłady: 1. Mieszkańcy za pośrednictwem Stowarzyszenia „Przelewice - Wspólna Sprawa” złożyli doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez inwestora do prokuratury, nadal nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez inwestora do prokuratury złożył również Wójt Gminy. 2. Podjęto  negocjacje z Duńczykiem (ostatnie w dn. 19.07.2013 r.). W czasie spotkania władze Gminy Przelewice złożyły propozycje ugodowego rozwiązania sporu, które polegałyby alternatywnie na: rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego albo jej zmianie zmierzającej do wprowadzenia do umowy użytkowania wieczystego zakazu hodowli zwierząt futerkowych na terenie nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym. Przedstawiciel spółki został poinformowany o braku możliwości uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających budowę urządzeń służących do hodowli norek. Do chwili obecnej nie przedstawił żadnych konkretnych informacji w zakresie propozycji złożonych przez Gminę Przelewice. 3. Od 10. lipca br. pełnione są całodobowe dyżury. Mieszkańcy Przelewic i okolic stoją na posterunkach przygotowani na próbę wjazdu samochodów z norkami przy wsparciu ochotniczej straży pożarnej, firmy ochroniarskiej i władz gminy. Walczą w granicach prawa, o wieś taką, w jakiej chcą żyć – bez fermy norek. Muszą jej bronić własnymi ciałami, fizycznie blokując możliwość wjazdu. Wjazd na planowaną fermę zablokowano poprzez zagrodzenie przejazdu barierami i ciężkim sprzętem. 4. Współpraca z organizacjami, które podejmują działania na rzecz zakazu hodowli zwierząt futerkowych, w tym m.in. Stowarzyszenie "Otwarte Klatki" z Poznania, Grupa „Basta - Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt”, Partia „Zielonych” i Koalicja „Antyfutro.pl” oraz Fundacja Międzynarodowa „Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!”. 5. 02. sierpnia br. odbyło się spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawicieli: RDOŚ, władz Gminy Przelewice, Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, a także Stowarzyszenia „Przelewice–Wspólna Sprawa”, Koła Pszczelarzy w Przelewicach i Stowarzyszenia „Otwarte Okno”. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w skutecznym zablokowaniu wprowadzenia hodowli norek w pobliżu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach i J. Płoń, jako obszaru NATURA 2000. Podpisano list intencyjny w  sprawie podjęcia skutecznych działań w tym zakresie do prof. Janiny Jasnowskej – przewodniczącej Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Czekamy na stanowisko w tej sprawie. 6. Apelowano do władz powiatowych, wojewódzkich i parlamentarzystów z regionu, a także do m.in.: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i do innych organizacji i środowisk. Ponadto w sierpniu Wójt Gminy wystosował pismo do Przewodniczącego Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą o zajęcie stanowiska i wsparcie w sprawie nielegalnej budowy fermy norek w Przelewicach. Zaapelował także - za pośrednictwem Starosty Pyrzyckiego – do przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego o wypracowanie stanowiska i podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do zmian w polskim prawie regulującym problematykę hodowli norek. Cieszy nas fakt, iż na wrześniową sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przygotowano projekt uchwały (pdf) w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wpisu norki amerykańskiej na listę gatunków obcych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej. 7. Kontakt z mediami na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim celem przekazywania na bieżąco informacji z wydarzeń dotyczących trwającego protestu. Mieszkańcy Przelewic nadal potrzebują pomocy – nagłaśniania w mediach, dalszego apelowania do władz i polityków o przywrócenie norki amerykańskiej, jako gatunku obcego i zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ich ferm. Więcej informacji na temat trwającej akcji protestacyjnej.

UG Przelewice

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, hejt, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj? Napisz do nas redakcja@barlinek24.pl lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Prosimy nie podpisywać anonimowych komentarzy z imienia i nazwiska. Regulamin komentarzy.

Twój komentarz nie został opublikowany? Skorzystaj z fb i komentuj pod postem na naszym profilu B24.