BORNE FURNITURE Sp. z o.o.

 

BORNE FURNITURE Sp. z o.o.


 wtorek 7 lutego 2023r.   imieniny: Romuald, Ryszard, Sulisław

Reklama

Bimex/Lewiatan Barlinek

Drogerie JAWA

A A A
Image
Wywiad z prezesem BTBS
Czym zajmuje się Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego? Nadrzędnym zadaniem Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest budowa mieszkań czynszowych o czynszach regulowanych przy finansowym wsparciu państwa w formie preferencyjnych kredytów mieszkaniowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zarządzamy również budynkami komunalnymi, wspólnotami mieszkaniowymi, terenami ogrodów przydomowych, garażami i pomieszczeniami gospodarczymi.

Iloma budynkami zarządza BTBS?
Administrujemy 207 budynkami, z czego 133 należą do wspólnot mieszkaniowych, 72 to budynki komunalne. Dwa budynki są własnością Barlineckiego Towarzystwa Społecznego, w których znajduje się 46 mieszkań, natomiast trzeci budynek przy ul. Widok jest w trakcie realizacji, a termin zasiedlenia 36 mieszkań, które się w nim znajdują, to kwiecień 2009 roku.

Jak powstają budynki BTBS?  
Działki pod budowę mieszkań przekazywane są nieodpłatnie przez Gminę Barlinek w formie aportu, co zwiększa kapitał spółki. Później zajmujemy się uzyskaniem wszelkich pozwoleń, wnioskujemy o kredyt. Następnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków ogłaszamy przetarg na wykonawstwo budynku i przystępujemy do realizacji projektu. Sama procedura dokumentacyjna jest niestety bardzo długa, ponieważ proces ten trwa około 2 lat zanim rozpoczniemy inwestycję.

Jakie warunki musi spełniać potencjalny najemca?
Osoby, które chcą pozyskać mieszkanie w TBS , przede wszystkim muszą spełnić dwa warunki. Po pierwsze – nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Po drugie – wysokość dochodów w gospodarstwie domowym w gospodarstwie jednoosobowym za okres 3 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy musi wynosić co najmniej 200% najniższej emerytury, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym – 100% najniższej emerytury na każdego członka rodziny. Przy czym 100% najniższej emerytury to aktualnie kwota ok. 675 zł brutto. Z drugiej strony ustawowo określono też górne granice dochodów osób starających się o mieszkanie BTBS, a mianowicie dochód nie może być wyższy niż 1,3 przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim powiększonego o 20% w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 80% - dwuosobowego, 120% - trzyosobowego. Natomiast średni dochód mieszkańców województwa zachodniopomorskiego określa Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 27 listopada 2008 r. ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 05 grudnia 2008 r. nr 92, poz. 796.

REKLAMA

Jaka jest procedura, którą muszą przejść chętni do pozyskania lokali mieszkalnych w ramach TBS?
Po pierwsze należy wypełnić wniosek, którego druk można odebrać w siedzibie BTBS, przy ul. Szpitalnej 4. Następnie Komisja Mieszkaniowa rozpatruje te wnioski w oparciu o punktację, której zasady określa regulamin dotyczący zasady wynajmowania mieszkań w zasobach Barlineckiego TBS. Po rozpatrzeniu wniosków komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do wynajmu mieszkań oraz listy rezerwowe. W oparciu o sporządzone listy Barlineckie TBS spisuje umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania oraz pobiera wpłaty zadeklarowanej kwoty partycypacji. Pełna partycypacja wynosi 30% przewidywanej kwoty brutto kosztu budowy lokalu mieszkalnego. Na przykład w odniesieniu do mieszkania dwupokojowego o powierzchni 55 m2 wynosi ona około 50 tys. zł. Nieco inna sytuacja jest z osobami, które ubiegają się o mieszkanie w Urzędzie Miejskim. Dla osób umieszczonych w rejestrze – wykazie osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy skala wpłaty partycypacyjnej wynosi od 0% do 30%. Natomiast w przypadku osób ubiegających się o lokal mieszkalny w TBS, pozostawiających dotychczas zajmowany lokal komunalny, wnioskodawca wpłaca partycypację w wysokości 5%, a pozostałe 25% wpłaca Gmina Barlinek. Jeszcze inna sytuacja jest w momencie konieczności zapewniania najemcy lokalu zamiennego – wówczas całość partycypacji wpłaca gmina.

Jaka jest średnia cena wynajmu mieszkania należącego do BTBS?
Średnia cena najmu powiedzmy mieszkania dwupokojowego o powierzchni 55 m2 to kwota 560 zł miesięcznie. Na tę sumę składa się opłata za czynsz i media, czyli centralne ogrzewanie, zimna i ciepła woda, wywóz nieczystości i odpływ ścieków. Kwoty te pozwalają na eksploatację mieszkań oraz spłatę kredytu, dlatego też w przypadku mieszkań BTBS stawki najmu są jednakowe. Natomiast w przypadku mieszkań komunalnych, którymi zarządzamy na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy ceny najmu są zróżnicowane z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających ich wartość użytkową. Jeszcze inny system opłat obowiązuje właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych, gdyż obowiązują ich zaliczki.

Wróćmy jednak do mieszkań znajdujących się w budynkach BTBS. Jak wysoka jest kaucja?
Kaucję mieszkaniową określa odpowiednia ustawa, która mówi, iż opłata ta jest dwunastokrotnością czynszu za dany lokal obliczanego według stawek czynszu obowiązujących w dniu zawierania umowy najmu, np. dla mieszkania dwupokojowego o powierzchni 55m2 kaucja będzie wynosić  ok. 5.300 zł.

W Polsce pojawiają się żądania o możliwość wykupu wynajmowanego przez TBS mieszkania. Co by to oznaczało dla spółki?
Generalnie Ustawa o Niektórych Formach Popierania Budownictwa Mieszkaniowego zawiera zakaz sprzedaży mieszkań wynajmowych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego i myślę, że w tym zakresie raczej nic się nie zmieni. Należy podkreślić, że najemcy naszych mieszkań i tak korzystają z wielu przywilejów, bowiem nie ponoszą odpowiedzialności kredytowej, a co za tym idzie nie są poddani groźbie niewypłacalności. Ponadto ustawa zaznacza, iż czynsz nie może być wyższy niż 4% wartości rynkowej mieszkania, a to oznacza, że my jako spółka nie możemy windować sobie niewiadomo jak wysokich opłat czynszowych. Ceną za te przywileje jest niemożność wykupu mieszkania na własność.

Czy partycypant może być najemcą?
Obecnie zmieniono ustawę w tym zakresie i aktualnie partycypantem może być najemca. Wcześniej prawo mówiło o tym, że musi być partycypant, który wskazuje osobę, z którą TBS podpisuje umowę o najmie, z reguły była to najbliższa rodzina najemcy.

Co Pani myśli o handlu partycypacjami?
Generalnie ustawa nie zakazuje handlu partycypacjami, jednak wszystko zależy od umów sporządzanych przez konkretne TBS-y.  Otóż Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zastrzega sobie w umowie pierwszeństwo nabycia zbywanej partycypacji. Jeżeli inne TBS-y nie zastrzegają sobie takiego prawa, wówczas partycypant może dowolnie zbywać swe prawa na osoby trzecie, ponieważ w przepisach Ustawy o Niektórych Formach Popierania Budownictwa Mieszkaniowego nie ma wyraźnego zakazu przenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy o partycypację.

Jakie są plany BTBS na 2009 rok?
Najważniejsze zadania do zrealizowania w roku 2009 to zakończenie inwestycji – budowa budynku mieszkalnego 36 -rodzinnego przy ul. Widok 9 w Barlinku oraz przygotowanie kolejnych inwestycji na działce 247/32 na osiedlu Górny Taras w Barlinku. Planowane jest wybudowanie osiedla składającego się z 5 budynków czterokondygnacyjnych z 268 mieszkaniami na wynajem, wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingami i garażami. Pierwszy etap obejmuje wybudowanie 88 mieszkań. Planujemy również wykonanie termomodernizacji budynków  wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kombatantów 1, Niepodległości 18 oraz Mickiewicza 1. Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych jest możliwe dzięki kredytom z premią termomodernizacyjną przyznawanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dziękuję za wywiad.
Klaudia

{jgxgal folder:=[images/stories/aaktualnosci2/btbs/] cols:=[4]}

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, hejt, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj? Napisz do nas redakcja@barlinek24.pl lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Prosimy nie podpisywać anonimowych komentarzy z imienia i nazwiska.

Twój komentarz nie został opublikowany? Skorzystaj z fb i komentuj pod postem na naszym profilu B24.