Serwis informacyjny mieszkańców Barlinka i okolic

 

Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

 

SEWD Centrum Drewna

 

WATEX sp. z o.o.

 

LUX-TRANS

 

Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

 SEWD Centrum Drewna

 WATEX sp. z o.o.

 LUX-TRANS


 piątek 12 lipca 2024r.   imieniny: Andrzej, Euzebiusz, Feliks

Reklama

Szukaj ogłoszenia

A A A

Przetarg dz. nr 2146/3 obr. 1 B-ek

Kontakt 957465584
Dodane 2024-07-08 16:49:31
Modyfikowane: 2024-07-08 16:49:31

Opis

BURMISTRZ BARLINKA

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Elizy Orzeszkowej.

Informacje o przedmiocie zbycia w drodze przetargu:

 1. Miejsce położenia – Barlinek ul. Elizy Orzeszkowej.
 2. Numer geodezyjny nieruchomości – działka nr 2146/3 obr. 1 Barlinek.
 3. Powierzchnia nieruchomości – 0,1006 ha.
 4. Oznaczenie księgi wieczystej – KW NR SZ1M/00038815/8 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
 5. Przeznaczenie nieruchomości: działka gruntu nr 2146/3 obr. 1 Barlinek jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XIII/212/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2015r., zgodnie z którym dla przedmiotowej nieruchomości ustalono funkcję: tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej (symbol planu 26-MN).
 6. Cena wywoławcza nieruchomości - 192 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).
 7. Cena udziału w drodze wewnętrznej: 4.489,50 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).
 8. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu  21 sierpnia 2024 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, biuro nr 12.
 9. Wysokość wadium – 10% ceny wywoławczej (tj. 19 200,00 zł).
 10. Termin i miejsce wniesienia wadium:
  1. do dnia 14 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00 w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy
   Niepodległości 20,
  2. do dnia 14 sierpnia 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku nr 18 8355 0009 0000 0387 2000 0013 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku). Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Barlinku.
  3. Tytuł przelewu „ Przetarg na działkę nr 2146/3 obr. 1 Barlinek”.
 11. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została umieszczona na tablicy ogłoszeń na II piętrze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy Niepodległości 20, 74 -320 Barlinek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (Informacje > Obrót nieruchomościami gminnymi > Sprzedaż w drodze przetargu).

Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, biuro nr 24, tel. 95 74 65 584.

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 12428
Wyświetlony: 257
Wygasa: 2024-08-07 16:49:31
W kategoriach: Sprzedam