niedziela 4 czerwca 2023r.   imieniny: Bazyliusz, Franciszek, Karol

Reklama

Bimex/Lewiatan Barlinek

GBSBank

A A A
4.1 1 1 1 1 1 Ocena 4.10 (10)
KOLEJNE POWIADOMIENIE WOJEWODY

W trakcie ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, która odbyła się 30. marca br., przewodniczący RM Mariusz Maciejewski odczytał pismo, jakie przesłał wojewoda zachodniopomorski. Jest to kolejne zawiadomienie, o możliwości naruszenia przez radnych Rady Miejskiej w Barlinku zakazów wynikających z Ustawy o Samorządzie Gminnym.

 

REKLAMA

 

Wymienia się w piśmie radnego Cezarego Michalaka, który prowadzi szkółkę judo i karate w Szkole Podstawowej na ul. Leśnej. Radnego Jerzego Symelę, który świadczy usługi transportowe na rzecz jednostek gminnych. Radnego M. Maciejewskiego, który pełni funkcje prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Barlinku, wykorzystując przy tym mienie gminy Barlinek. Radnego Cezarego Krzyżanowskiego, który jest prezesem SM „Piast” w Barlinku, korzystając jednocześnie z nieruchomości gminnych położonych przy ul. Przemysłowej. W piśmie napisano m.in.:

 

„Przypomnieć należy, że prawodawca ustanowił zakazy łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji i działalności. radni nie mogą prowadzić działalności na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzania taką działalnością lub był przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Mając na względzie powyższe, zwracam sie o ustosunkowanie się do zarzutów, oraz poinformowanie organu nadzorczego o podjętym stanowisku”.

Jak podkreślał przewodniczący Maciejewski, jest to pismo nadzoru prawnego wojewody, do nadzoru prawnego w Urzędzie Miejskim w Barlinku. Podjęcie uchwały w tej sprawie odbędzie się najprawdopodobniej na sesji kwietniowej. Po spełnieniu wszystkich wymogów w takiej sprawie, między innymi opinii prawników.

 

Jacek Słomka