pldaenfrdeuk
 • Wieś położona w niewielkiej odległości od Barlinka, o której po raz pierwszy napisano w 1289 roku. Owy wpis dotyczył nadania tych ziem na rzecz Wernera Albusa Witte. Miejscowość wówczas…

 • Położony kilka kilometrów na południowy zachód od Barlinka Richnow, został założony w średniowieczu a pierwsza wzmianka o nim, pochodzi z 1337 roku. Była to typowa wieś, założona na…

 • Miejscowość położona w obrębie śródleśnej kotliny z sąsiadującymi z nią licznymi jeziorami polodowcowymi. Z niemiecka Mückenburg a po polsku Moczydło. Właśnie tą wieś, chcemy dziś

 • Historia Dankowa i jego mieszkańców jest nierozerwalnie związana z przyrodą. Najpierw była puszcza, później pojawili się pierwsi osadnicy, którzy wykorzystali puszczańskie drewno do budowy…

 • Wymieniana w kronikach już od 1296 roku miejscowość, oddalona od Barlinka o około 10 km, z niemiecka nazwana została Chursdorf. W tym roku odnotowane zostało prawo patronatu nad tutejszą

 • Danków niewielka wieś położona w województwie lubuskim, w połowie drogi pomiędzy Strzelcami Krajeńskimi a Barlinkiem. To miejsce niezwykłe, pełne tajemnic i niezwykłych wydarzeń

 • Pełna roślin naczyniowych i mszaków.  Poddana przez tysiące lat czynnikom erozyjnym. Jej szerokość to 2-3 km a głębokość 80-90 m. Imponująca, poprzecinana jarami a różnice jej poziomów…

 • Żydowo, wieś położona ok. 3,5 km od Barlinka. Podobnie jak inne miejscowości, również i ta swoje początki ma w średniowieczu. Pierwsze wzmianki o niej, znajdziemy w księgach pod datą

 • W 1923 roku, w Barlinku otwarto halę sportową. Jej fundatorem był baron Dietrich von Klitzing, urodzony 18 lutego 1873 roku w Dzikowie. I właśnie tym razem, zapraszamy Państwa w historyczną

 • Opowieścią o powstaniu Moczkowa, rozpoczęliśmy krótki cykl, w których chcemy Wam przybliżyć historię kilku miejscowości leżących w okolicach Barlinka. Dziś, zapraszamy w wirtualną

 • O powstaniu Barlinka wiemy dużo. Jego pierwszym burmistrzem był Henryk Toyte. Rycerz, za rządów którego miasto rozrosło się, było silne i bogate. Akt nadania praw miejskich został podpisany…

 

 


 czwartek 15 kwietnia 2021r.   imieniny: Bazyli, Wacław, Wiktoryn

Reklama

Auto Serwis Barlinek

Kasacja pojazdów Barlinek

Gomex Krzysztof Goryński

A A A
 • WRACA PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

  WRACA PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

  W trakcie jednej z ostatnich sesji barlineckiej Rady Miejskiej, po raz kolejny dyskutowano o konieczności wybudowania nowego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.Co jakiś czas temat ten powraca w różnych dyskusjach i pomysłach, na jego dalsze funkcjonowanie.

 • NIE DLA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

  NIE DLA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

  Na obszarze około 100 hektarów, w sąsiedztwie miejscowości Ożar i Lutówko, ma powstać farma fotowoltaiczna. Protestują przeciwko temu ich mieszkańcy. Pod petycją w tej sprawie podpisało się 50 osób. Na ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej na ten temat mówiła radna Bernarda Lewandowska.

 • KOMISJA NAPOTYKA NA TRUDNOŚCI

  KOMISJA NAPOTYKA NA TRUDNOŚCI

  Komisja do spraw oddziaływania na środowisko zakładów pracy w gminie Barlinek napotyka na trudności w swojej pracy. Część firm nie chce z nią współpracować. Komisja powstała w sierpniu 2020 roku. Składa się z czterech członków barlineckiej Rady Miejskiej. Jej zadaniem jest m.in. sprawdzanie sygnałów mieszkańców o uciążliwościach, z jakimi się spotykają ze strony miejscowych firm.

 • RADA POWOŁAŁA KOMISJĘ DORAŹNĄ

  RADA POWOŁAŁA KOMISJĘ DORAŹNĄ

  W trakcie sesji nadzwyczajnej barlineckiej Rady Miejskiej, która odbyła się 15 marca br., radni zajęli się projektem uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy o referendum gminnym.

 • OPIESZAŁOŚĆ URZĘDNICZA

  OPIESZAŁOŚĆ URZĘDNICZA

  W czasie sesji Rady Miejskiej, radny Cezary Michalak pytał burmistrza Dariusza Zielińskiego o opieszałość urzędniczą. - Otrzymałem w ostatnim czasie wiele próśb o interwencję i stąd moje pytanie. Panie burmistrzu, jaka jest przyczyna opieszałości urzędniczej w sprawie wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy? - chciał wiedzieć radny Michalak.

 • JAK TO ZE SZPITALEM BYŁO?

  JAK TO ZE SZPITALEM BYŁO?

  W ostatnim czasie sporo miejsca na naszych stronach zajmują informacje o barlineckim szpitalu. Pada wiele pytań. Wśród nich dominuje jedno. Dlaczego gmina wzięła sobie „na głowę” szpital i została jego właścicielem?

 • STAROSTA MYŚLIBORSKI W ODPOWIEDZI PRZEWODNICZĄCEMU RM

  STAROSTA MYŚLIBORSKI W ODPOWIEDZI PRZEWODNICZĄCEMU RM

  18 grudnia ubiegłego roku, podczas XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Barlinka, dyskutowano o pożyczce dla barlineckiego szpitala. Przypomnijmy, że ustalono wówczas, iż placówka otrzyma kwotę 900 tys. zł, która przeznaczona zostanie na spłatę bieżących zaległości szpitala.

 • BUDŻET NA 2021 ROK PRZYJĘTY

  BUDŻET NA 2021 ROK PRZYJĘTY

  W trakcie sesji Rady Miejskiej Barlinka, która odbyła się 28 grudnia, radni uchwalili m.in. budżet gminy na przyszły rok. Zaplanowano w nim dochód w wysokości 108 mln 370 tys. zł. Wydatki ustalono na kwotę 122 mln 440 tys. zł. Deficyt w wysokości 14 mln 70 tys. zł. pokryty zostanie m.in. z emisji obligacji.

 • O OPŁACIE ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU I ZWOLNIENIU OD PODATKU

  Żłobek w Barlinku

  Na nadzwyczajnej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, która odbyła się 30 listopada br., radni debatowali m.in. nad podniesieniem opłat za pobyt dziecka w żłobku i zwolnieniu z płacenia podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z panująca obecnie pandemią.

 • PODATEK ZOSTAŁ PODNIESIONY

  W trakcie ostatniej sesji barlineckiej Rady Miasta, radni zajmowali się m.in. projektem uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości. Bez konsultacji m.in. z przedsiębiorcami, rajcy większością głosów je podnieśli.

 • KRYTYCZNA SYTUACJA BARLINECKIEGO SZPITALA

  W trakcie ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radni zajmowali się m.in. informacją na temat działalności spółek z udziałem gminy. PGK Sp. z o.o., BTBS Sp. z o.o., PWK Płonia Sp. z o.o. i Szpital Barlinek Sp. z o.o.. Dwie spółki BTBS i PWK Płonia, zanotowały na koniec 2019 roku zyski ze swojej działalności.

 • PYTANIA O DODATKOWĄ SPALARNIĘ

  W trakcie ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, rady Cezary Krzyżanowski pytał m.in. o zakład Borne Furniture, działający przy ul. Lipowej.

 • KOMISJA Z AMBITNYMI PLANAMI

  O powstawaniu komisji, która zajmie się oddziaływaniem na środowisko naturalne barlineckich zakładów pracy już pisaliśmy. Przypomnimy tylko, że jej powstaniu towarzyszyła długa dyskusja.

 • MONITORING SPRAWNY I KONTROLOWANY

  Jednym z tematów ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, była informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Barlinek. W związku z tym tematem, pytanie do burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, skierowała radna Bernarda Lewandowska.

 • BĘDZIE KOMISJA DO SPRAW SMRODU

  Na jednej z poprzednich sesjiRady Miejskiej dyskutowano o uciążliwościach, z jakimi spotykają się m.in. mieszkańcy Górnego Tarasu, ze strony jednej z barlineckich firm. Konkluzją tamtej dyskusji był wniosek o powołanie komisji, która zajmie się oddziaływaniem na środowisko zakładów pracy w gminie Barlinek.

 • SZCZEPIENIA DLA SENIORÓW

  W trakcie sesji barlineckiej Rady Miejskiej, która odbyła się 27 sierpnia br. jednym z punktów, którym zajmowali się radni, był projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu miasta i gminy Barlinek”.

 • WOJEWÓDZKA DROGA ŚMIERCI

  Na czerwcowej sesji barlineckiej Rady Miejskiej radni zajmowali się m.in. informacją o stanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Barlinek. Mówcy skupili się głównie na drodze wojewódzkiej 156 prowadzącej z Barlinka do Strzelec Krajeńskich. Drodze, na której każdego roku dochodzi do coraz większej ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

 • O POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM

  W trakcie czerwcowej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radni zajmowali sie m.in. "Raportem o stanie gminy w 2019 roku". W trakcie dyskusji mówiono m.in. o pomocy, jaką gmina udzieliła barlineckim przedsiębiorcom, w związku z pandemią koronawirusa. Całą dyskusję można prześledzić w materiale filmowym.

 • POWSTANIE KOMISJA DO SPRAW SMRODU

  Bardzo często na naszej stronie poruszany jest temat smrodu na osiedlu Górny Taras. O jego emisję oskarżana jest firma HaCon. Temat powraca szczególnie w czasie kampanii wyborczych do Rady Miejskiej. Co pewien czas piszą o nim (smrodzie) nasi czytelnicy w komentarzach, pod różnymi artykułami.

 • O PLAŻY MIEJSKIEJ NA SESJI

  W przestrzeni publicznej podczas ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radni zajmowali się m.in. informacją o przygotowaniu gminy Barlinek do sezonu turystycznego. W trakcie dyskusji skupiono się głównie nad jednym tematem. Plażą miejską i tym, co na niej się dzieje. Wszystko przez fakt, że zostanie ona najprawdopodobniej otwarta dopiero w sierpniu.