pldaenfrdeuk

 

 


 czwartek 15 kwietnia 2021r.   imieniny: Bazyli, Wacław, Wiktoryn

Reklama

Auto Serwis Barlinek

Kasacja pojazdów Barlinek

Gomex Krzysztof Goryński

A A A
4.5 1 1 1 1 1 Ocena 4.50 (4)

W lipcu otwarto obejście Barlinka w ciągu DW 151, a już na terenie budowy kolejnej inwestycji, widać duże postępy. Chodzi o teren starego tartaku, gdzie niecały rok wcześniej, w październiku 2018 roku, rozpoczęto roboty, które w pierwszej kolejności polegały na wzmocnieniu terenu inwestycyjnego.

Zapytaliśmy w barlineckim Ratuszu o dotychczas wykonane prace a także o to, co będzie tam robione w dalszej kolejności. Jak udało nam się dowiedzieć, w chwili obecnej firma M&K Zakład Sieci Sanitarnych Spółka z o.o., wykonuje ostatnie prace związane z realizacją pierwszego etapu wzmocnienia terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej. W ramach tej umowy, wykonawca wykonał drogę wewnętrzną z kostki betonowej o długości 290m wraz z infrastrukturą podziemną (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa z budową przepompowni i ich zasilaniem w energię elektryczną), zbiornik retencyjny, oświetlenie terenu i kanalizację kablową, roboty związane z przebudową przyłączy w celu usunięcia kolizji, nasadzenia i montaż małej architektury oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

REKLAMA

Do wykonania pozostały ostatnie prace wykończeniowe oraz testy, badania i próby poszczególnych instalacji. Umowny termin zakończenia tego zadania to 2 września 2019 r.Projekt ten realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych  (umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.13.00-32-0008/17-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r.) Udział środków pochodzących z tego Programu w wartości zamówienia wynosi: ok. 1.250.000 zł. 

Na rok 2020, planuje się budowę Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej, które ma stanowić ogólnodostępną, całoroczną przestrzeń parkową przeznaczoną dla wszystkich grup wiekowych. Droga prowadząca do Centrum, stanowić będzie bezpośrednie przedłużenie drogi budowanej obecnie w ramach pierwszego etapu wzmocnienia terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku”. Sposób urządzenia i zagospodarowania przestrzeni Miejskiego Centrum Rekreacji ma zapewniać dostępność dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności. Park ma stanowić zaplecze dla turystyki, rekreacji wodnej i wypoczynku rodzinnego.

Przez teren parku przebiegać będą szlaki turystyczne, rowerowe i nordic walking wpisane w program "Szlaku przygody wokół Jeziora Barlineckiego". Na jego terenie ma zostać zlokalizowany punkt wypoczynkowy z wiatą rekreacyjną, pomostem cumowniczym, stacją serwisową rowerów, miejscami wypoczynku i zapleczem sanitarno-gospodarczym. Koncepcja zakłada zagospodarowanie Miejskiego Centrum Wypoczynku i Integracji Społecznej w formie swobodnej kompozycji parkowej z pozostawionymi fragmentami naturalnej zieleni, opartej o porośnięty trzcinowiskiem brzeg jeziora. W strefie wejściowej znajdować się będzie plac z altaną wejściową, miejscem odpoczynku, tablicą informacyjną oraz stacją serwisową dla rowerów i sprzętu nordic walking.

 

barlinek

 

Plac wejściowy zostanie usytuowany w pobliżu parkingu obsługującego Miejskie Centrum Wypoczynku i Integracji Społecznej i będzie położony w ciągu szlaku pieszo-rowerowego. Wychodzące z placu wejściowego ścieżki będą prowadziły do stref dedykowanych różnym formom rekreacji. Główna ścieżka pieszo-rowerowa, zapewniająca równocześnie dostęp do parku dla osób niepełnosprawnych, będzie stanowiła oś widokową zakończoną placem na cyplu z pomostem i otwarciem widokowym na Jezioro Barlineckie. Nasadzenia szpalerowe drzew i krzewów zapewnią izolację wizualną pomiędzy terenem parku a cmentarzem. Na placu na cyplu, znajdzie się obiekt rekreacyjny z wiatą i sanitariatami oraz rozległy taras rekreacyjny i otwarta przestrzeń rekreacyjna nad brzegiem jeziora.

W położonej obok placu (na cyplu) strefie zabaw, znajdzie się integracyjny plac zabaw wyposażony w urządzenia odpowiednie dla dzieci w wieku od 0 do 12 lat, o różnym stopniu sprawności, w tym dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Strefa fitness zawierać będzie urządzenia do ćwiczeń dla osób w różnym wieku i o różnej sprawności, w tym również dla seniorów i osób wymagających rehabilitacji. Strefa rekreacyjna, położona z drugiej strony cypla, przeznaczona będzie do aktywnego wypoczynku nad wodą. W obrębie strefy znajdzie się rozległa polana z trzema kręgami ogniskowymi, pomost cumowniczy oraz urządzenia sportowe - boisko do siatkówki plażowej, stół do tenisa stołowego i stół do gry w szachy i chińczyka. Zamknięciem pętli spacerowej w parku będzie ścieżka piesza ze stacjami edukacyjnymi łącząca strefę rekreacyjną z placem wejściowym.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich  (umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0026/18-00 z dnia 15 grudnia 2018 r.) Udział środków pochodzących z tego Programu w wartości zamówienia wynosi: ok. 1.000.000 zł.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Ogłoszenie przetargu przewidywane jest na październik 2019, wybór wykonawcy i podpisanie umowy – w listopadzie 2019, przygotowanie dokumentacji – czerwiec 2020, zakończenie prac – połowa października 2020.

monikary

Foto: Jacek Słomka

 

Pin It

Komentarze

+6

Guest

No jakiś początek jest, szkoda, że nie odsłonięto całości nieruchomości z zakrzaczeń i dziko rosnących drzew, szczególnie od strony Jeziora. A tak prawdę mówiąc Jezioro Barlineckie ulega gwałtownej degradacji- eutrofizacji i jeżeli ma przyciągać turystów a i służyć Mieszkańcom to należy pilnie podjąć przeciwdziałania temu likwidując trzcinowiska przybrzeżne, zanieczyszczenia materią organiczną i spływem nawozów. Oby tzw. Ekolodzy nie doprowadzili do utraty wartości turystycznych Jeziora i jego biologicznych zdolności odnowy tak jak to już się dzieje w miejscu dokarmiania ptaków będzie kopalnia guana. Obecnie poziom wody w jeziorze jest niższy o około 30 cm od poziomu w miesiącu maju- widać to dokładnie na palach promenady. Pilnie wybudować kolejny fragment ścieżki spacerowo rowerowej w kierunku Moczkowa.
-8

Guest

Cytuję Guest:
Wszystko pięknie,ładnie tylko ja pytam ,gdzie kosze na śmieci ??? W całym mieście ich brakuje

Wystarczy otworzyć oczy i widać kosze na śmieci.

Dodaj komentarz


Wpisy wulgarne, zawierające błędy ortograficzne, hejt, kłótnie, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane DUŻYMI LITERAMI), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Prosimy zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - napisz do nas . lub użyj przycisku "Zgłoś administratorowi". Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.