• Wieś położona w niewielkiej odległości od Barlinka, o której po raz pierwszy napisano w 1289 roku. Owy wpis dotyczył nadania tych ziem na rzecz Wernera Albusa Witte. Miejscowość wówczas…

 • Położony kilka kilometrów na południowy zachód od Barlinka Richnow, został założony w średniowieczu a pierwsza wzmianka o nim, pochodzi z 1337 roku. Była to typowa wieś, założona na…

 • Miejscowość położona w obrębie śródleśnej kotliny z sąsiadującymi z nią licznymi jeziorami polodowcowymi. Z niemiecka Mückenburg a po polsku Moczydło. Właśnie tą wieś, chcemy dziś

 • Historia Dankowa i jego mieszkańców jest nierozerwalnie związana z przyrodą. Najpierw była puszcza, później pojawili się pierwsi osadnicy, którzy wykorzystali puszczańskie drewno do budowy…

 • Wymieniana w kronikach już od 1296 roku miejscowość, oddalona od Barlinka o około 10 km, z niemiecka nazwana została Chursdorf. W tym roku odnotowane zostało prawo patronatu nad tutejszą

 • Danków niewielka wieś położona w województwie lubuskim, w połowie drogi pomiędzy Strzelcami Krajeńskimi a Barlinkiem. To miejsce niezwykłe, pełne tajemnic i niezwykłych wydarzeń

 • Pełna roślin naczyniowych i mszaków.  Poddana przez tysiące lat czynnikom erozyjnym. Jej szerokość to 2-3 km a głębokość 80-90 m. Imponująca, poprzecinana jarami a różnice jej poziomów…

 • Żydowo, wieś położona ok. 3,5 km od Barlinka. Podobnie jak inne miejscowości, również i ta swoje początki ma w średniowieczu. Pierwsze wzmianki o niej, znajdziemy w księgach pod datą

 • W 1923 roku, w Barlinku otwarto halę sportową. Jej fundatorem był baron Dietrich von Klitzing, urodzony 18 lutego 1873 roku w Dzikowie. I właśnie tym razem, zapraszamy Państwa w historyczną

 • Opowieścią o powstaniu Moczkowa, rozpoczęliśmy krótki cykl, w których chcemy Wam przybliżyć historię kilku miejscowości leżących w okolicach Barlinka. Dziś, zapraszamy w wirtualną

 • O powstaniu Barlinka wiemy dużo. Jego pierwszym burmistrzem był Henryk Toyte. Rycerz, za rządów którego miasto rozrosło się, było silne i bogate. Akt nadania praw miejskich został podpisany…


 czwartek 11 sierpnia 2022r.   imieniny: Aleksander, Herman, Ligia

Reklama

Auto Serwis Barlinek

Gomex Krzysztof Goryński

MICHALSKI APARTMENTS

A A A
 • BĘDZIE KOMISJA DO SPRAW SMRODU

  Na jednej z poprzednich sesjiRady Miejskiej dyskutowano o uciążliwościach, z jakimi spotykają się m.in. mieszkańcy Górnego Tarasu, ze strony jednej z barlineckich firm. Konkluzją tamtej dyskusji był wniosek o powołanie komisji, która zajmie się oddziaływaniem na środowisko zakładów pracy w gminie Barlinek.

 • SZCZEPIENIA DLA SENIORÓW

  W trakcie sesji barlineckiej Rady Miejskiej, która odbyła się 27 sierpnia br. jednym z punktów, którym zajmowali się radni, był projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu miasta i gminy Barlinek”.

 • WOJEWÓDZKA DROGA ŚMIERCI

  Na czerwcowej sesji barlineckiej Rady Miejskiej radni zajmowali się m.in. informacją o stanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Barlinek. Mówcy skupili się głównie na drodze wojewódzkiej 156 prowadzącej z Barlinka do Strzelec Krajeńskich. Drodze, na której każdego roku dochodzi do coraz większej ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

 • O POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM

  W trakcie czerwcowej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radni zajmowali sie m.in. "Raportem o stanie gminy w 2019 roku". W trakcie dyskusji mówiono m.in. o pomocy, jaką gmina udzieliła barlineckim przedsiębiorcom, w związku z pandemią koronawirusa. Całą dyskusję można prześledzić w materiale filmowym.

 • POWSTANIE KOMISJA DO SPRAW SMRODU

  Bardzo często na naszej stronie poruszany jest temat smrodu na osiedlu Górny Taras. O jego emisję oskarżana jest firma HaCon. Temat powraca szczególnie w czasie kampanii wyborczych do Rady Miejskiej. Co pewien czas piszą o nim (smrodzie) nasi czytelnicy w komentarzach, pod różnymi artykułami.

 • O PLAŻY MIEJSKIEJ NA SESJI

  W przestrzeni publicznej podczas ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radni zajmowali się m.in. informacją o przygotowaniu gminy Barlinek do sezonu turystycznego. W trakcie dyskusji skupiono się głównie nad jednym tematem. Plażą miejską i tym, co na niej się dzieje. Wszystko przez fakt, że zostanie ona najprawdopodobniej otwarta dopiero w sierpniu.

 • SESJI NIE BYŁO, DIETY WZIĘTE

  W maju br. nie odbyła się sesja barlineckiej Rady Miejskiej. W związku z tym do naszej redakcji wpłynęło następujące pytanie. "W innych miejscowościach sesje odbywają się w miarę normalnie -pisze nasz czytelnik. W Barlinku, w maju sesja się nie odbyła. W związku z tym mam pytanie. Czy mimo nic nie robienia radni dostali diety, i ile one obecnie wynoszą?"

 • NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

  28 kwietnia br. w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyła się XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Barlinka. Czas pandemii wymusił organizację sesji właśnie w tym miejscu, bowiem tylko ono stwarzało warunki na utrzymanie obostrzeń. Po ogłoszeniu porządku obrad, kilku radnych zgłosiło swoje uwagi i propozycje.

 • OPŁATY ZA ŚMIECI PODNIESIONE

  Jednym z tematów sesji barlineckiej Rady Miejskiej, która obyła się 30 stycznia br. było ustalenie nowych stawek za wywóz śmieci. O projekcie uchwały pisaliśmy w artykule "Opłaty za śmieci w górę". Przypomnijmy, że stawki zaproponowane to kwoty odpowiednio, za śmieci segregowane 21 zł od osoby w rodzinie, za śmieci niesegregowane to kwota 42 zł.

 • BUDŻET I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

  Na ostatniej w 2019 roku sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radni zajmowali się m.in. przyjęciem budżetu gminy na 2020 rok i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020 - 2034. Budżet, w skrócie, wygląda następująco. Dochody budżetu to kwota ponad 106 mln zł.

 • POWRACA TEMAT ŚWIETLICY W ŁUBIANCE

  O budynku świetlicy w Łubiance pisaliśmy 24 maja br. w artykule "Dla kogo świetlica?". Minęło kilka miesięcy i temat powrócił w czasie listopadowej sesji barlineckiej Rady Miejskiej. Głos w jej sprawie zabrała sołtys sołectwa Łubianka, Anna Zięcina.

 • PODATEK W GÓRĘ

  Na listopadowej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radni ustalili m.in. wysokość podatku od nieruchomości. Będzie on wyższy o 3 procent od obecnie obowiązującego. Przed podjęciem decyzji przez radnych, dyskusji nie było. Wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione w trakcie posiedzeń komisji RM.

 • APEL O NAPRAWĘ DROGI

  O spowodowanie naprawy drogi wojewódzkiej nr 156 Barlinek - Strzelce, a konkretnie od miejscowości Krzynka, w stronę granicy województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego zaapelował na sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radny Rafał Szczepaniak.

 • NIE DLA POŁĄCZENIA SOŁECTW

  W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni zajmowali się m.in. projektem uchwały w sprawie połączenia sołectw Dzikowo i Swadzim w jedną jednostkę pomocniczą. Głosowanie w tej sprawie poprzedziła dyskusja.

 • ŚMIECIOWY PROBLEM NA SESJI

  Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 11 lipca w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury, radni zajmowali się m.in. projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Okrętowej, przeznaczonej pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 • BURZLIWIE O DZIERŻAWIE TERENU

  W trakcie ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radni zajmowali się m.in. projektem uchwały o wydzierżawieniu na czas nieoznaczony, w trybie przetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Barlinek.  

 • SESJE NIECO INACZEJ

  Od nowej kadencji sesje barlineckiej Rady Miejskiej i myśliborskiej Rady Powiatu można oglądać na żywo. Od najbliższej sesji RM Barlinka (odbędzie się ona 31 stycznia br.) będzie można także na bieżąco śledzić wyniki głosowań. Będą one dostępne przez stronę internetową.

 • PIERWSZA SESJA NOWEJ RADY MIEJSKIEJ

  barlinek

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 19 listopada 2018 r. o godz. 12:00 pierwszą sesję Rady Miejskiej w Barlinku.

 • O ANTENACH NA SESJI RADY MIEJSKIEJ

  barlinek

  Anteny telefonii komórkowej zawsze wzbudzały i wzbudzać będą emocje i pytania. O maszcie zlokalizowanym m.in. w Mostkowie, mówił w czasie sesji barlineckiej Rady Miejskiej radny Jacek Poleszczuk. - Bardzo wiele osób, w ostatnim czasie, w trakcie rozmów ze mną skarży się na złe samopoczucie. Nie są to stany ciągłe, ale bardzo często zdarza się, że osoby te boli głowa i źle się czują.

 • O KARETKACH NA SESJI

  barlinek

  Ile karetek jest do naszej dyspozycji w okresie sezonu turystycznego - pytał w trakcie czerwcowej sesji Rady Miejskiej radny Cezary Michalak. - Czy ich liczba jest wystarczająca? Czy istnieje możliwość ograniczenia używania sygnałów dźwiękowych przez karetki? Z takim wnioskiem zgłaszają się mieszkańcy miasta. Być może nie zawsze one są konieczne.