• Wieś położona w niewielkiej odległości od Barlinka, o której po raz pierwszy napisano w 1289 roku. Owy wpis dotyczył nadania tych ziem na rzecz Wernera Albusa Witte. Miejscowość wówczas…

 • Położony kilka kilometrów na południowy zachód od Barlinka Richnow, został założony w średniowieczu a pierwsza wzmianka o nim, pochodzi z 1337 roku. Była to typowa wieś, założona na…

 • Miejscowość położona w obrębie śródleśnej kotliny z sąsiadującymi z nią licznymi jeziorami polodowcowymi. Z niemiecka Mückenburg a po polsku Moczydło. Właśnie tą wieś, chcemy dziś

 • Historia Dankowa i jego mieszkańców jest nierozerwalnie związana z przyrodą. Najpierw była puszcza, później pojawili się pierwsi osadnicy, którzy wykorzystali puszczańskie drewno do budowy…

 • Wymieniana w kronikach już od 1296 roku miejscowość, oddalona od Barlinka o około 10 km, z niemiecka nazwana została Chursdorf. W tym roku odnotowane zostało prawo patronatu nad tutejszą

 • Danków niewielka wieś położona w województwie lubuskim, w połowie drogi pomiędzy Strzelcami Krajeńskimi a Barlinkiem. To miejsce niezwykłe, pełne tajemnic i niezwykłych wydarzeń

 • Pełna roślin naczyniowych i mszaków.  Poddana przez tysiące lat czynnikom erozyjnym. Jej szerokość to 2-3 km a głębokość 80-90 m. Imponująca, poprzecinana jarami a różnice jej poziomów…

 • Żydowo, wieś położona ok. 3,5 km od Barlinka. Podobnie jak inne miejscowości, również i ta swoje początki ma w średniowieczu. Pierwsze wzmianki o niej, znajdziemy w księgach pod datą

 • W 1923 roku, w Barlinku otwarto halę sportową. Jej fundatorem był baron Dietrich von Klitzing, urodzony 18 lutego 1873 roku w Dzikowie. I właśnie tym razem, zapraszamy Państwa w historyczną

 • Opowieścią o powstaniu Moczkowa, rozpoczęliśmy krótki cykl, w których chcemy Wam przybliżyć historię kilku miejscowości leżących w okolicach Barlinka. Dziś, zapraszamy w wirtualną

 • O powstaniu Barlinka wiemy dużo. Jego pierwszym burmistrzem był Henryk Toyte. Rycerz, za rządów którego miasto rozrosło się, było silne i bogate. Akt nadania praw miejskich został podpisany…


 sobota 13 sierpnia 2022r.   imieniny: Diana, Gertruda, Helena

Reklama

Auto Serwis Barlinek

Gomex Krzysztof Goryński

MICHALSKI APARTMENTS

A A A
 • ULICA ROMANY KASZCZYC

  ULICA ROMANY KASZCZYC

  Nadanie nazw ulic jest niezwykle ważne, bowiem umożliwi ustalenie numerów porządkowych związanych z tymi właśnie ulicami. Barlinek bardzo się rozbudowuje, a ulic „bez nazw” przybywa. Z prośbą o wniesienie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Barlinku projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Barlinku, zwrócił się do przewodniczącego RM Mariusza Maciejewskiego, burmistrz Dariusz Zieliński.

 • SPROSTOWANIE DO UCHWAŁY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

  SPROSTOWANIE DO UCHWAŁY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

  Nasza redakcja otrzymała wczoraj list ze Starostwa Powiatu w Myśliborzu. Dotyczy on uchwały w sprawie „Stanowiska Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji nt. finansowania Szpitala Barlinek sp. z o.o. przez Powiat Myśliborski.”

 • NAZWY ROND PRZEGŁOSOWANE

  NAZWY ROND PRZEGŁOSOWANE

  27 maja na XL sesji Rady Miejskiej, głosowano m.in. nad projektem uchwały ws. nadania nazw rondom w Barlinku. Przypomnijmy, że zaproponowane nazwy rond są odpowiedzią na wnioski złożone przez miejscowe organizacje pozarządowe: Koło Związku Sybiraków w Barlinku oraz Związek Dzieci Wojny i Kombatantów RP w Barlinku.

 • RONDA POLSKICH DZIECI WOJNY I ZESŁAŃCÓW SYBIRU?

  RONDA POLSKICH DZIECI WOJNY I ZESŁAŃCÓW SYBIRU?

  Na 1 kwietnia, czyli prima aprilis, wspólnie z radnym RM Cezarym Michalakiem, zaproponowaliśmy nadanie nazwy rondu przy ul. Dworcowej „Rondem miłośników barlineckiej kolei”. Nazwa, była oczywiście żartem, jednak teraz, na najbliższej sesji RM, będzie rozważanie nadanie nazw rondom przy ul. Bonifacego i ul. Dworcowej.

 • TYSIĄCE ZŁOTYCH DLA SZPITALA

  TYSIĄCE ZŁOTYCH DLA SZPITALA

  W trakcie sesji nadzwyczajnej barlineckiej Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek 13 maja, radni po raz kolejny przekazali pieniądze, na dalszą działalność Szpitala Barlinek Sp. z o.o. Z prośbą o dokapitalizowanie spółki, zwrócił się do burmistrza Barlinka prezes szpitala. Prośba związana była z przejściowym brakiem płynności finansowej lecznicy.

 • STANOWISKO STAROSTWA WS. BARLINECKIEJ LECZNICY

  STANOWISKO STAROSTWA WS. BARLINECKIEJ LECZNICY

  Nasza redakcja otrzymała wczoraj list z prośbą o jego publikację. Adresatem maila, jest Zarząd Powiatu w Myśliborzu. Treść listu jest odpowiedzią na wypowiedzi radnego Romualda Romaniuka, podczas sesji RM Barlinka w dniach 28 stycznia i 11 lutego.

 • WRACA PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

  WRACA PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

  W trakcie jednej z ostatnich sesji barlineckiej Rady Miejskiej, po raz kolejny dyskutowano o konieczności wybudowania nowego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.Co jakiś czas temat ten powraca w różnych dyskusjach i pomysłach, na jego dalsze funkcjonowanie.

 • NIE DLA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

  NIE DLA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

  Na obszarze około 100 hektarów, w sąsiedztwie miejscowości Ożar i Lutówko, ma powstać farma fotowoltaiczna. Protestują przeciwko temu ich mieszkańcy. Pod petycją w tej sprawie podpisało się 50 osób. Na ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej na ten temat mówiła radna Bernarda Lewandowska.

 • KOMISJA NAPOTYKA NA TRUDNOŚCI

  KOMISJA NAPOTYKA NA TRUDNOŚCI

  Komisja do spraw oddziaływania na środowisko zakładów pracy w gminie Barlinek napotyka na trudności w swojej pracy. Część firm nie chce z nią współpracować. Komisja powstała w sierpniu 2020 roku. Składa się z czterech członków barlineckiej Rady Miejskiej. Jej zadaniem jest m.in. sprawdzanie sygnałów mieszkańców o uciążliwościach, z jakimi się spotykają ze strony miejscowych firm.

 • RADA POWOŁAŁA KOMISJĘ DORAŹNĄ

  RADA POWOŁAŁA KOMISJĘ DORAŹNĄ

  W trakcie sesji nadzwyczajnej barlineckiej Rady Miejskiej, która odbyła się 15 marca br., radni zajęli się projektem uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy o referendum gminnym.

 • OPIESZAŁOŚĆ URZĘDNICZA

  OPIESZAŁOŚĆ URZĘDNICZA

  W czasie sesji Rady Miejskiej, radny Cezary Michalak pytał burmistrza Dariusza Zielińskiego o opieszałość urzędniczą. - Otrzymałem w ostatnim czasie wiele próśb o interwencję i stąd moje pytanie. Panie burmistrzu, jaka jest przyczyna opieszałości urzędniczej w sprawie wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy? - chciał wiedzieć radny Michalak.

 • JAK TO ZE SZPITALEM BYŁO?

  JAK TO ZE SZPITALEM BYŁO?

  W ostatnim czasie sporo miejsca na naszych stronach zajmują informacje o barlineckim szpitalu. Pada wiele pytań. Wśród nich dominuje jedno. Dlaczego gmina wzięła sobie „na głowę” szpital i została jego właścicielem?

 • STAROSTA MYŚLIBORSKI W ODPOWIEDZI PRZEWODNICZĄCEMU RM

  STAROSTA MYŚLIBORSKI W ODPOWIEDZI PRZEWODNICZĄCEMU RM

  18 grudnia ubiegłego roku, podczas XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Barlinka, dyskutowano o pożyczce dla barlineckiego szpitala. Przypomnijmy, że ustalono wówczas, iż placówka otrzyma kwotę 900 tys. zł, która przeznaczona zostanie na spłatę bieżących zaległości szpitala.

 • BUDŻET NA 2021 ROK PRZYJĘTY

  BUDŻET NA 2021 ROK PRZYJĘTY

  W trakcie sesji Rady Miejskiej Barlinka, która odbyła się 28 grudnia, radni uchwalili m.in. budżet gminy na przyszły rok. Zaplanowano w nim dochód w wysokości 108 mln 370 tys. zł. Wydatki ustalono na kwotę 122 mln 440 tys. zł. Deficyt w wysokości 14 mln 70 tys. zł. pokryty zostanie m.in. z emisji obligacji.

 • O OPŁACIE ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU I ZWOLNIENIU OD PODATKU

  Żłobek w Barlinku

  Na nadzwyczajnej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, która odbyła się 30 listopada br., radni debatowali m.in. nad podniesieniem opłat za pobyt dziecka w żłobku i zwolnieniu z płacenia podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z panująca obecnie pandemią.

 • PODATEK ZOSTAŁ PODNIESIONY

  W trakcie ostatniej sesji barlineckiej Rady Miasta, radni zajmowali się m.in. projektem uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości. Bez konsultacji m.in. z przedsiębiorcami, rajcy większością głosów je podnieśli.

 • KRYTYCZNA SYTUACJA BARLINECKIEGO SZPITALA

  W trakcie ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radni zajmowali się m.in. informacją na temat działalności spółek z udziałem gminy. PGK Sp. z o.o., BTBS Sp. z o.o., PWK Płonia Sp. z o.o. i Szpital Barlinek Sp. z o.o.. Dwie spółki BTBS i PWK Płonia, zanotowały na koniec 2019 roku zyski ze swojej działalności.

 • PYTANIA O DODATKOWĄ SPALARNIĘ

  W trakcie ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, rady Cezary Krzyżanowski pytał m.in. o zakład Borne Furniture, działający przy ul. Lipowej.

 • KOMISJA Z AMBITNYMI PLANAMI

  O powstawaniu komisji, która zajmie się oddziaływaniem na środowisko naturalne barlineckich zakładów pracy już pisaliśmy. Przypomnimy tylko, że jej powstaniu towarzyszyła długa dyskusja.

 • MONITORING SPRAWNY I KONTROLOWANY

  Jednym z tematów ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, była informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Barlinek. W związku z tym tematem, pytanie do burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, skierowała radna Bernarda Lewandowska.