• Wieś położona w niewielkiej odległości od Barlinka, o której po raz pierwszy napisano w 1289 roku. Owy wpis dotyczył nadania tych ziem na rzecz Wernera Albusa Witte. Miejscowość wówczas…

 • Położony kilka kilometrów na południowy zachód od Barlinka Richnow, został założony w średniowieczu a pierwsza wzmianka o nim, pochodzi z 1337 roku. Była to typowa wieś, założona na…

 • Miejscowość położona w obrębie śródleśnej kotliny z sąsiadującymi z nią licznymi jeziorami polodowcowymi. Z niemiecka Mückenburg a po polsku Moczydło. Właśnie tą wieś, chcemy dziś

 • Historia Dankowa i jego mieszkańców jest nierozerwalnie związana z przyrodą. Najpierw była puszcza, później pojawili się pierwsi osadnicy, którzy wykorzystali puszczańskie drewno do budowy…

 • Wymieniana w kronikach już od 1296 roku miejscowość, oddalona od Barlinka o około 10 km, z niemiecka nazwana została Chursdorf. W tym roku odnotowane zostało prawo patronatu nad tutejszą

 • Danków niewielka wieś położona w województwie lubuskim, w połowie drogi pomiędzy Strzelcami Krajeńskimi a Barlinkiem. To miejsce niezwykłe, pełne tajemnic i niezwykłych wydarzeń

 • Pełna roślin naczyniowych i mszaków.  Poddana przez tysiące lat czynnikom erozyjnym. Jej szerokość to 2-3 km a głębokość 80-90 m. Imponująca, poprzecinana jarami a różnice jej poziomów…

 • Żydowo, wieś położona ok. 3,5 km od Barlinka. Podobnie jak inne miejscowości, również i ta swoje początki ma w średniowieczu. Pierwsze wzmianki o niej, znajdziemy w księgach pod datą

 • W 1923 roku, w Barlinku otwarto halę sportową. Jej fundatorem był baron Dietrich von Klitzing, urodzony 18 lutego 1873 roku w Dzikowie. I właśnie tym razem, zapraszamy Państwa w historyczną

 • Opowieścią o powstaniu Moczkowa, rozpoczęliśmy krótki cykl, w których chcemy Wam przybliżyć historię kilku miejscowości leżących w okolicach Barlinka. Dziś, zapraszamy w wirtualną

 • O powstaniu Barlinka wiemy dużo. Jego pierwszym burmistrzem był Henryk Toyte. Rycerz, za rządów którego miasto rozrosło się, było silne i bogate. Akt nadania praw miejskich został podpisany…


 czwartek 11 sierpnia 2022r.   imieniny: Aleksander, Herman, Ligia

Reklama

Auto Serwis Barlinek

Gomex Krzysztof Goryński

MICHALSKI APARTMENTS

A A A
 • ODNAWIAJĄ POMOST

  ODNAWIAJĄ POMOST

  Od kilku dni przy ul. Jeziornej, trwają prace przy odnowieniu pomostu widokowego. Z zadaszeń, ściągany jest stary i mocno już zniszczony gont. Po jego zdjęciu, zostanie położona papa podkładowa i ponownie materiał do krycia poszyć dachowych.

 • WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE I GMINNE PLANY REMONTOWE

  WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE I GMINNE PLANY REMONTOWE

  Remonty drogowe w gminie Barlinek to konieczność. Tegoroczna zima i wahania temperatur, znacznie pogorszyły i tak już ogromne ubytki w infrastrukturze drogowej. Gmina Barlinek, zaplanowała na ten rok dużo zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

 • POSTAWIONO KONSTRUKCJE POMOSTÓW

  POSTAWIONO KONSTRUKCJE POMOSTÓW

  Pod koniec kwietnia, pisaliśmy o postępach prac na terenie starych zakładów drzewnych przy ul. Jeziornej. Wówczas, kończono tam podłącza wodno – kanalizacyjne oraz rozpoczynano układanie kostki. Dziś ponownie odwiedziliśmy to miejsce. Przez ten czas, czyli ponad miesiąc, bardzo dużo się tam zmieniło. 

 • NA TERENIE ''STARYCH DRZEWNYCH'' SIĘ DZIEJE

  NA ''STARYCH DRZEWNYCH'' SIĘ DZIEJE

  Wchodząc na teren starych zakładów drzewnych przy ul. Jeziornej, napotykamy znak informujący nas o zakazie ruchu pieszych. Kilka dni temu, rozpoczęły się tam prace związane z projektem Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej. Konkretnie, są to działania związane z drugim etapem zadania, który obejmuje bardzo duży szereg prac.

 • POWSTANĄ ZATOKI POSTOJOWE

  POWSTANĄ ZATOKI POSTOJOWE

  Ponad 41 mln złotych, wynosi tegoroczny budżet Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na zadania jednoroczne. Chodzi tutaj o najpilniejsze remonty i przebudowy odcinków dróg a także realizację inwestycji, które w znaczny sposób poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego.  

 • BUDOWA MIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI

  BUDOWA MIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI

  Na terenach dawnego tartaku przy ul. Jeziornej, już od ubiegłego roku trwają intensywne prace w ramach projektu „Budowa Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku”. Projekt ten podzielony został na dwa zadania.

 • KIEDY REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

  KIEDY REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

  Pod koniec ubiegłego roku, zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji w tym roku, są dwa projekty. Pierwszy o wartości 300 000 zł a drugi za kwotę 75 928,45 zł. Ten pierwszy projekt „Budowa skateparku”, to zadanie miejskie, zgłoszone przez młodych mieszkańców Barlinka (uzyskał on 884 Państwa głosów).

 • DWA MIESIĄCE NA UKOŃCZENIE UL. CHOPINA

  DWA MIESIĄCE NA UKOŃCZENIE UL. CHOPINA

  Do 31 maja, przewidziano czas zakończenia prac przy ul. Chopina. Trwają tam właśnie roboty w ramach zadania „Przebudowa ulicy Chopina w Barlinku”. Projekt ten, którego koszt robót budowlanych wynosi 1.847.260,63 zł brutto z czego 60% to dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, podzielony został na dwie części.

 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

  Rozpoczyna się właśnie II etap zadania „Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło”. Dotyczy on przebudowy drogi gminnej. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, pod koniec lutego podpisał umowę z wykonawcą wspomnianego zadania, którego wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 795 915,22 zł brutto.

 • ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. GORZOWSKIEJ W BARLINKU

  ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. GORZOWSKIEJ W BARLINKU

  Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, 16 lutego 2021 r., podpisał umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „JPG” Sp. z o.o. wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pt: „Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku”.

 • PRACE NAD DRUGĄ CZĘŚCIĄ BUDOWY OBEJŚCIA BARLINKA

  PRACE NAD DRUGĄ CZĘŚCIĄ BUDOWY OBEJŚCIA BARLINKA

  Na etapie projektowym, są obecnie prace nad drugą częścią obejścia Barlinka. Pierwszą część, biegnącą po byłym nasypie kolejowym, oficjalnie otwarto w lipcu 2019 roku. Zapytaliśmy więc w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, jak wygląda przygotowanie Barlinka do budowy kolejnej części obejścia.

 • MAGAZYN SOŁECKI W RYCHNOWIE

  MAGAZYN SOŁECKI W RYCHNOWIE

  W lipcu tego roku została podpisana umowa dotacji  z Województwem Zachodniopomorskim w ramach „Grantów sołeckich 2020” na realizację projektu pn. Magazyn Sołecki w Rychnowie.

 • NA MYŚLIBORSKIEJ NOGA Z GAZU

  NA MYŚLIBORSKIEJ NOGA Z GAZU

  Dziś 15 grudnia, rozpoczęły się prace remontowe przy ul. Myśliborskiej. Chodzi o ok. 400m jezdni, która jest już w tak fatalnym stanie, że konieczna jest naprawa. Zakres prowadzonych tam prac, objętych umową z wykonawcą to: wykonanie frezowania (wyrównania), oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, skropienie emulsją asfaltową oraz ułożenie warstwy ścieralnej z masy asfaltowo-betonowej.

 • OTWARCIA RACZEJ NIE BĘDZIE

  OTWARCIA RACZEJ NIE BĘDZIE

  Pisaliśmy już Państwu o mini centrum rekreacyjno - sportowym w Łubiance, które powstało dzięki głosom mieszkańców gminy Barlinek w Budżecie Obywatelskim. Przypomnijmy, że przy tamtejszej świetlicy wiejskiej stanęła wiata, palenisko, grill systemowy betonowy, stoły z ławkami, lampy solarne, podwójna huśtawka, stoły do gry w szachy, chińczyka i popularne piłkarzyki.

 • JEST DUŻO BEZPIECZNIEJ

  JEST DUŻO BEZPIECZNIEJ

  Zarówno przy wjeździe do Pełczyc od strony Barlinka, jak i od Choszczna, kierujący napotykają na światła, które reagują na przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym. Czerwone światło zapala się w momencie, gdy pojazd zbliżający się do sygnalizacji, jedzie więcej niż 50km/h.

 • ŁUBIANKA MA CENTRUM REKREACYJNE

  ŁUBIANKA MA CENTRUM REKREACYJNE

  Blisko 100 tysięcy złotych kosztowało centrum rekreacyjne w Łubiance, które powstało w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonawca zadania Sebastian Owczarz, zakończył właśnie montaż ostatnich elementów placu.

 • STARY TARTAK SIĘ ROZWIJA

  W październiku, na terenach potartacznych przy ul. Jeziornej, rozpoczęły się prace w ramach projektu „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”.

 • BRUNKI MAJĄ DROGĘ

  We wrześniu, rozpoczęły się prace w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki”. Inwestycja, na którą wiele lat czekali mieszkańcy tej miejscowości, właśnie dobiega końca. Nie udałoby się to, gdyby nie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w wysokości 148 455,55 zł.

 • W EKONOMIKU JUŻ PRACUJĄ

  Nie tak dawno, Urząd Miejski wystosował komunikat, że od 26 października Urząd Stanu Cywilnego wraz z ewidencją ludności i dowodami osobistymi, rozpocznie funkcjonowanie w nowej siedzibie w Barlinku przy ul. Jeziornej 8. Sprawdziliśmy jak wyglądają nowe pomieszczenia i czy rzeczywiście udało się z tym dniem otworzyć biura.

 • PO DOWÓD JUŻ DO EKONOMIKA

  Już od 26 października Urząd Stanu Cywilnego wraz z ewidencją ludności i dowodami osobistymi rozpocznie funkcjonowanie w nowej siedzibiew Barlinku przy ul. Jeziornej 8. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną bezpośrednia obsługa interesantów, będzie się odbywać wyłącznie w godzinach od 10.00 do 13.00, w pozostałych godzinach tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty.